Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Projektas PRALINE

Kaip pabrėžta neseniai atliktame „Panteia“ tyrime „Suaugusiųjų mokymosi sektoriaus plėtra“, daugelyje šalių sutariama, kad reikėtų plėtoti kokybės užtikrinimo sistemas suaugusiųjų mokymosi, ypač neformaliojo, sektoriuje. Šiuo metu dauguma šalių rengia ar tikslina savo suaugusiųjų mokymosi teisinį pagrindą, daugiau dėmesio skirdamos kokybės užtikrinimo mechanizmams. Pastaruosius kelerius metus daugelis šalių rengia baltąsias knygas, komunikacijas, politinius pasiūlymus ir mokymosi visą gyvenimą strategijas, kuriomis jos pabrėžia kokybės užtikrinimo svarbą. Vis dėlto pagrindinis uždavinys yra įgyvendinti šias strategijas. Patirtis rodo, kad daug laiko užima suderinti kokybės sistemos idėją ir turinį.

 

PRALINE siekiama sukurti naujoviškas ir tvarias iniciatyvas remti suaugusiųjų mokymo, ypač neformalaus, paslaugų teikėjus, juos priartinant prie kokybės užtikrinimo jų organizacijose ir mokymo teikimo. Iš tiesų kokybės kultūra (kaip dėmesys mokymosi rezultatams, sektoriaus profesionalų mokymams, ištekliams, valdymo ir organizacijų modeliams) yra ES darbotvarkės prioritetas, užtikrinantis, kaip „suaugusiems pasiekti aukštos kokybės mokymosi galimybių, nepriklausomai nuo lyties ir jų asmeninių bei šeiminių aplinkybių“.

 

Norėdami tai pasiekti, PRALINE partneriai sukūrė dvejopą strategiją, kuri didina informuotumą apie svarbą investuoti į kokybę, inicijuoja suaugusiųjų švietimo teikėjus per „pasiruošimo strategiją plėtoti kokybės kultūrą“, skatina skirtingas mąstymo galimybes ir patrauklius įrankius, remdamasi metodu „iš apačios į viršų“, draugiškumu, gali užtikrinti dėmesio sutelkimą į mokymosi rezultatus ir įvairius / lanksčius besimokančių suaugusiųjų poreikius. Tarpusavio vertinimas. Jis jungia savęs ir išorinį vertinimus, atliktus pagal „vienodo autoriteto asmenis“ su asmenimis, kurių veikla yra peržiūrima. Tai jau sėkmingai įgyvendinta buvusiuose pirminio ir tęstinio mokymo ES projektuose kai kuriose šalyse partnerėse. Įrodyta, kad tai lengvai naudojama ir derinama su pirminiais neformaliais metodais, kurie apibūdina suaugusiųjų švietimą iš esmės.

Formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikimo kokybės poveikis bus realizuotas, įgyvendinant šias veiklas:

 • „Pasiruošimo strategijos plėtoti kokybės kultūrą“, paremtos išsamia suaugusiųjų mokymosi sektoriaus poreikių ir iššūkių tyrimo analize bei integruota kontekstinių apklausų ir besimokančiųjų poreikių tyrimų analize, sukūrimas;
 • naudoti pasirengimo strategiją per visą projekto eigą ir renginiuose, rinkodaros kampanijose, informaciniuose seminaruose, tarpusavio vertinime ir t. t. (pasiekta ne mažiau kaip 300 suaugusiųjų švietimo teikėjų);
 • tarpusavio vertinimo metodologijos pritaikymas visiems suaugusiųjų mokymosi sektoriams, peržiūrint TOOL-BOX (kokybės sritis ir indikatorius) ir vadovą;
 • tarptautiniai mokymai švietėjams, orientuojantis į partnerių organizacijų darbuotojus, kuriems reikia įgyti specifinių kompetencijų adaptuotai metodologijai, taip pat tai perduodant kitiems suaugusiųjų švietimo teikėjams (20 dalyvių);
 • mokymai nacionaliniu lygiu kaip būdas įtraukti ir motyvuoti suaugusiųjų švietimo teikėjus (ne mažiau kaip 50), vykdant tarpusavio vertinimą savo organizacijose;
 • pradėti naudoti adaptuotą tarpusavio vertinimo metodologiją ne mažiau kaip 15 formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo teikėjų iš IT, PT, LT, MT ir FR;
 • vertinimas ir adaptuotos tarpusavio vertinimo metodologijos baigimas per kokybinę analizę,  įtraukiant suaugusiųjų švietimo teikėjus, besimokančiuosius, suinteresuotas ir politinius sprendimus priimančias šalis;
 • kokybės kultūros plėtojimo rekomendacijų sukūrimas ir tarpusavio vertinimo įgyvendinimas formaliame ir neformaliame švietimo sektoriuose;
 • rezultatų sklaida / panaudojimas.

 

Veikla lems šiuos intelektinius rezultatus:

 

 1. kokybės pasirengimo strategiją;
 2. Europos tarpusavio vertinimo įrankius (Tool-Box) suaugusiųjų mokymuisi;
 3. Europos tarpusavio vertinimo vadovą suaugusiųjų mokymuisi;
 4. kokybinę analizę, pradedant viešųjų ryšių veiklas suaugusiųjų švietime;
 5. rekomendacijas.

Tarpusavio vertinimo metodologijos ir pritaikymo procesas, sukuriant kokybės sritis ir suaugusiųjų švietimo sektorius atitinkančius indikatorius, atspindi novatorišką indėlį į europines diskusijas dėl kokybės suaugusiųjų švietime – tai sukurs bendrą kokybės užtikrinimo ir suaugusiųjų švietimo pagrindą, suderintą su EQAVET rodikliais ir pritaikomą daugiau nei tarpusavio vertinimui dėl suaugusiųjų mokymosi procesų ir rezultatų vertinimo.

 

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus aspektas, kad PRALINE skatina aktyvų besimokančių suaugusiųjų dalyvavimą dviejose pagrindinėse veiklose – pasiruošimo strategijoje ir peržiūroje bei užbaigime, nes partneriai tvirtai tiki, kad per dalyvavimą procese, iš vienos pusės, kuriami įrankiai labiau atitiks šio sektoriaus poreikius ir, kita vertus, besimokantieji taps kokybės nuostatų skatintojais formaliajame ir neformaliajame mokymesi, turės įtakos kvalifikacijos tobulinimo kompetencijoms ir kels dalyvavimo lygį (ES prioritetai, nustatyti suaugusiųjų švietimui).

 

PRALINE 9 partnerių daugelio dalyvių konsorciumą sudaro organizacijos iš Italijos, Portugalijos, Maltos, Prancūzijos, Lietuvos, Vengrijos ir Austrijos:

 1. Associazione FORMA.Azione (projekto koordinatorė) – privati profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėja (IT), turinti didelės patirties užtikrinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo kokybę – www.azione.com;
 2. Regione Umbria – Aktyvaus užimtumo paslaugų politikos departamentas (IT), atsakingas už profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimo teisinę bazę bei planavimą regioninių lygiu – www.regione.umbria.it;
 3. LŠPS LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA (LT), didžiausia Lietuvoje švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (~9000 narių), pasiryžusi veikti Vyriausybės ir darbdavių švietimo politiką – www.svietimoprofsajunga.lt;
 4. CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (PT), viešasis profesinio mokymo centras, kuris nacionaliniu lygiu skatina švietimo veiklas ir profesinį mokymą, įskaitant pameistrystę komercijos ir paslaugų sektoriuose – www.cecoa.pt;
 5. EPRA – Europinė tarpusavio vertinimo asociacija (AT), savanoriška ne pelno europinė asociacija, skatinanti ir įgyvendinanti tarpusavio vertinimą Europoje – www.peer-review-network.eu;
 6. MUT – Malta Union of Teachers (MT), didžiausia sektorinė profesinė sąjunga Maltoje, atstovaujanti švietimo darbuotojams ir kitiems profesionalams visose švietimo srityse ir turinti per 7000 narių – www.mut.org.mt;
 7. Korvino universiteto Budapešte Švietimo plėtros stebėjimo centras (HU), įkurtas švietimo sektoriaus plėtrai, daug dėmesio skiriantis profesiniam švietimui ir mokymams, taip pat ir suaugusiųjų švietimui – www.uni-corvinus.hu, http://observatory.org.hu/;
 8. C.I.O.F.S. Formazione Professionale (IT) – ne pelno organizacija, teikianti profesinį mokymą, konsultavimą ir į darbo rinką orientuotas paslaugas, daugiausia socialinės atskirties rizikos grupėms – www.ciofs-fp.org;
 9. Lycée des Métiers du Bois et de l’éco-construction EPLEFPA 76 (FR), viešoji mokykla, turinti 50 mokytojų ir administracijos komandą, specializacija – su medžio darbais susiję mokymai – www.eplefpa76.educagri.fr (iki 2015 m. liepos);
 10. Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de RETHEL (FR) – žemės ūkio sektoriaus profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo mokykla (nuo 2015 m. rugsėjo).

 

 

 

PRALINE projekto komanda

 

 

PRALINE – Suaugusiųjų švietimo tarpusavio vertinimas, tobulinant formalųjį ir neformalųjį švietimą

(2014-1-IT02-KA204-003626 – CUP J73J14000200004)

 

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.