Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lampss.lt www.lsmpsf.lt

Kaip įstoti?

KAIP TAPTI  PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIU:

Jei mokykloje ar kitoje ugdymo įstaigoje veikia švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, nariu tampama įteikus du raštiškus prašymus: vieną - mokyklos profesinės sąjungos pirmininkui ar komitetui, kitą – mokyklos direktoriui ar švietimo įstaigos vadovui dėl nario mokesčio išskaičiavimo. Komitetas, o jam nesant - narių susirinkimas, sprendžia ar priimti naują narį.

Priežastis, dėl kurios komitetas nepriimtų darbuotojo į profesinę sąjungą, turi būti labai svarbi. Jei komitetas ar susirinkimas priėmė sprendimą nepriimti  prašančiojo į profesinę sąjungą, motyvuotas atsakymas jam turėtų būti įteikiamas raštu.

Profesinės sąjungos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos gyventojas dirbantis švietimo, mokslo, studijų, ugdymo įstaigoje ar institucijoje mokytoju, dėstytoju, auklėtoju ar kitu darbuotoju. Profesinės sąjungos nariu negali būti mokyklos ar kitos švietimo įstaigos vadovas.

Profsąjungos nariai moka 1% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio nario mokestį.

Jei mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje neveikia švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, asmuo turėtų kreiptis į savo miesto, rajono ar savivaldybės profesinių sąjungų susivienijimą (žr. Susivienijimai) bei inicijuoti organizacijos steigimą švietimo įstaigoje.

Smulkesnė informacija: tel.: 8 5 2130252; 8 657 56288; info@svietimoprofsajunga.lt

 

KAIP ĮSTEIGTI  PROFESINĘ SĄJUNGĄ MOKYKLOJE AR KITOJE ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE:

Norint įsteigti mokyklos ar kitos švietimo įstaigos profesinę sąjungą, kuri dalyvautų miesto, rajono ar savivaldybės profesinių sąjungų susivienijimo veikloje, turi būti ne mažiau 3 steigėjų.

Profsąjungai įsteigti organizuojamas darbuotojų susirinkimas, surašomas profsąjungos steigimo protokolas, išrenkami – pirmininkas, pavaduotojas, komiteto nariai, revizinės komisijos nariai ir kt. Susirinkimas priima sprendimą įsijungti į miesto, rajono ar savivaldybės susivienijimą. Profsąjunga laikoma įsteigta susirinkimui įvykus.

Naujai įsteigtos profsąjungos pirmininkas kreipiasi į miesto, rajono, savivaldybės profesinių sąjungų susivienijimą (žr. Susivienijimai) dėl profsąjungos registravimo.

Užregistravus profesinę sąjungą, pirmininkas apie tai informuoja mokyklos direktorių ar įstaigos vadovą.

Jei steigiama profesinė sąjunga siekia juridinio asmens statuso, būtina:
ne mažiau kaip 30 steigėjų - įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba jie turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 dalį visų darbuotojų bet ne mažiau kaip 3 darbuotojai;
turėti susirinkime patvirtintus įstatus (statutą);
išrinkti vadovaujančius organus.

Smulkesnė informacija: tel.: 8 5 2130252; 8 657 56288;  info@svietimoprofsajunga.lt

 

KAIP ĮSTOTI Į LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĘ SĄJUNGĄ:

Organizacijos, norinčios tapti Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) narėmis, turi atitikti  LŠPS įstatų reikalavimus bei pateikti nustatytus dokumentus. Nauji nariai priimami į LŠPS  Valdybos sprendimu.

Miesto/rajono profesinės sąjungos susivienijimas, norėdamas tapti nariu, pagal LŠPS susivienijimo įstatų III dalies 2 punktą, turi pripažinti LŠPS susivienijimo įstatus.

Organizacijos, norinčios tapti LŠPS narėmis, pagal Valdyboje numatytą tvarką prieš 2 savaites iki Valdybos posėdžio LŠPS pirmininkui pateikia:

prašymą tapti LŠPS  nare;
savo įstatų kopiją;
registracijos pažymėjimo kopiją;
protokolo išrašą apie organizacijos įstatų nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl stojimo į LŠPS;
koordinavimo tarybos nustatytos formos dokumentą apie narystę, finansus ir turtą;
informaciją apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis.
LŠPS narių teisės ir pareigos įtvirtintos LŠPS Įstatuose.

Smulkesnė informacija: tel.: 8 5 2130252; 8 657 56288; info@svietimoprofsajunga.lt

 

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.