Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lampss.lt www.lsmpsf.lt

Kodėl darbuotojui reikia būti profesinės sąjungos nariu?

1. Profesinė sąjunga turi teisę kontroliuoti darbdavį.
LR Darbo kodeksas, 22 str. 1d. 5 p.
Profesinė sąjunga turi teisę vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą  ir kontrolę.

2. Profesinės sąjungos nariai turi garantijas.
LR Darbo kodeksas, 134,240 str.
LR profesinių sąjungų įstatymas, 21str.2 d.
Darbuotojams, išrinktiems į jų atstovaujamuosius organus negali būti skiriamos drausminės nuobaudos ir jie negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinio to organo sutikimo.

3. Profesinė sąjunga padeda išsaugoti darbą.
LR Darbo kodeksas, 135 str. 1 d.. 6 p.
Kai mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę likti darbe turi darbuotojai, išrinkti į profsąjungos renkamuosius organus.

4. Profesinė sąjunga sudaro kolektyvines sutartis
LR Darbo kodeksas, IX skyrius.
Kolektyvinėse sutartyse galima nustatyti palankesnius darbo režimus, didesnes išeitines išmokas ir kitas socialines garantijas.

5. Profesinė sąjunga įtakoja įstaigos vidaus tvarką.
LR Darbo kodeksas, 230 str., LR Vyriausybės 2003-05-14 Nut. Nr.587.
Įstaigos vadovas, suderinęs su profsąjunga tvirtina: vidaus darbo tvarkos taisykles bei darbo grafikus, esant suminei darbo laiko apskaitai

6. Profesinė sąjunga dalyvauja įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
LR Darbo kodeksas,269, 272 str.
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus tvirtina darbdavys, suderinęs su profsąjunga: kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka darbdavys sudaro sąlygas, teikti kitas sveikatos priežiūros paslaugas.

7. Profesinė sąjunga dalyvauja sprendžiant darbo ginčus.
LR Darbo kodeksas, 288 str.
Nesutarimus tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymų ir kitų norminių aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nagrinėja darbo ginčų komisija, sudaryta iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų.

8. Profesinė sąjunga neatlygintinai atstovauja teismuose.
LR Civilinio proceso kodeksas, 56 str. 1 d. 5 p.
Atstovais pagal pavedimą teisme gali būti profsąjungos, jeigu jos atstovauja savo nariams darbo teisinių santykių bylose

9. Profesinė sąjunga nemokamai konsultuoja narius darbo ir ekonominiais klausimais, organizuoja mokymus, pažintines keliones, bendrauja su užsienio kolegomis ir perima jų patirtį.

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.