Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Mūzų prieglobstyje žvanga ginklai (0)

2013 Vasario 14d.

Nors sakoma, kad žvangant ginklams mūzos tyli, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje viskas suderinama - ir ugdomi meniškos prigimties vaikai, ir kunkuliuoja nesutarimų bei įtarimų aistros. Dalį pedagogų šokiravo siūlymai tapti naujai kuriamos profsąjungos, kuri būtų lojali ugdymo įstaigos vadovybei, nariais.

Menininkus rengiančios prestižinės mokymo įstaigos mokytojai įtaria, kad taip bandoma susidoroti su kolegomis, nepritariančiais mokyklos administracijos sprendimams. Tačiau 18 metų Nacionalinei M.K.Čiurlionio menų mokyklai vadovaujantis Romualdas Kondrotas tokius įtarimus kategoriškai neigia.

Ragina prisidėti

Kaip LŽ pasakojo keli pedagogai, nors mokykloje jau veikia viena profesinė organizacija, šiemet pradėjo burtis dar viena profsąjunga. Pašnekovų tvirtinimu, ugdymo įstaigos skyrių vadovai kviečiasi mokytojus pas save po vieną ir ragina pasirašyti priėmimo į naująją profsąjungą prašymus.
"Nežinome, ar kas nors sutiko pasirašyti tokius prašymus. Net nežinome nei kas vadovauja tai "kišeninei" profsąjungai, nei kiek narių jai priklauso", - LŽ sakė pedagogai, pageidaujantys, kad jų pavardės būtų neskelbiamos.

Vienas jų yra susidaręs įspūdį, kad mokyklos administracija nori ugdymo įstaigoje tvarkytis kaip sovietiniame kolūkyje. Jis spėliojo, jog vadovybė siekia sunaikinti dabartinę pedagogų profesinę sąjungą, kad nebebūtų kam kovoti už mokytojų teises, niekas nesidomėtų, kas iš tiesų vyksta mokykloje, kaip vykdoma mokyklos pastatų renovacija.

Administracija niekuo dėta?

Apie bandymus ugdymo įstaigoje kurti kitą profesinę sąjungą LŽ teigė girdėjęs ir M.K.Čiurlionio menų mokyklos švietimo profesinės sąjungos, vienijančios apie keturias dešimtis pedagogų ir kitų darbuotojų, vadovas Justas Dvarionas. Jam dar neteko bendrauti su naujos profsąjungos steigėjais ir jis nežino, kas jie. J.Dvarionas tik girdėjo, kad kai kurie pedagogai yra kalbinami į ją stoti. Be to, niekas iš jo vadovaujamos profsąjungos narių dar nėra pareiškęs noro trauktis. "Jei iš tikrųjų nauja organizacija būtų įkurta, beliktų pasveikinti juos ir siekti bendradarbiavimo", - kalbėjo žinomas pianistas ir pedagogas J.Dvarionas.

Nieko apie besikuriančią profesinę sąjungą dievagojosi nežinantis ir mokyklos direktorius R.Kondrotas. Neva mokyklos vadovų apie tai niekas oficialiai nėra informavęs. Tai, kad ugdymo įstaigos administracija daro kokią nors įtaką naujos profesinės sąjungos kūrimuisi, R.Kondrotas linkęs vadinti apkalbomis.

"Kiek žinau, esamai profesinei sąjungai priklauso tik 26 iš daugiau kaip 400 pedagogų ir kitų darbuotojų. Kiek man teko girdėti per mokytojų tarybos posėdžius, būta nemenko nepasitenkinimo profsąjungos veikla dėl mokyklą šmeižiančių pareiškimų. Todėl gali būti, kad nesutinkantieji su nedidelės grupelės nuomone, kuri kartais pateikiama kaip visos mokyklos pedagogų nuomonė, bando kurti kitą organizaciją. Darbuotojai turi tokią teisę, o mokyklos administracija čia niekuo dėta", - tikino direktorius.

Lygintų su "Jedinstvo"

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos darbuotojų profsąjunga priklauso Lietuvos švietimo profesinei sąjungai (LŠPS). Jos pirmininkas Audrius Jurgelevičius LŽ teigė, kad kalbos iš menų mokyklos apie kuriamą profesinę sąjungą pasiekė ir LŠPS. "Mes nieko prieš, kad tokių organizacijų kolektyvuose atsirastų. Kuo jų daugiau, tuo geriau gali būti apginti darbuotojų interesai. Nes profesinė sąjunga profesinei sąjungai nelygi. Kol kas ta besikurianti organizacija apie save oficialiai jokių duomenų nepaskelbė, tad kalbėti dar lyg ir nėra apie ką", - sakė A.Jurgelevičius.

Anot jo, jei pasitvirtintų, kad nauja profesinė organizacija yra kuriama vadovo ar administracijos iniciatyva, tai jau būtų netoleruotina. Esą tokios "geltonosios" profsąjungos yra skirtos ne darbuotojų interesams ginti, bet konfrontacijai su jau veikiančiomis organizacijomis. "Čia galima būtų išvesti analogiją su nepriklausomybės laikų Sąjūdžiu ir beveik tuo pat metu susikūrusia "Jedinstvo" organizacija", - teigė LŠPS pirmininkas.

Gili krizė

Nesutarimų tarp Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos administracijos ir veikiančios darbuotojų profesinės sąjungos kilo jau seniai. Ypač jie išryškėjo pernai, kai R.Kondrotas patvirtino vidaus darbo tvarkos taisykles, nesuderinęs jų su profsąjunga. Taisyklės tarp pedagogų sukėlė tikrą sąmyšį. Profesinės sąjungos atstovams pavyko mokyklos administracijai įrodyti, kad taip pasielgęs direktorius pažeidė įstatymus. Todėl netrukus vidaus darbo tvarkos taisyklės buvo atšauktos. 

"Šiuo metu yra parengtas naujas vidaus darbo tvarkos taisyklų projektas. Jį administracija su mumis jau derina. Sieksime, kad taisyklės atitiktų teisės aktus - Darbo kodeksą, Švietimo įstatymą. Mokykloje turi būti daugiau demokratiškumo, bendradarbiavimo, kad administracijos priimami sprendimai būtų skaidrūs. Norėtųsi, kad ugdymo įstaigoje būtų gera darbo aplinka", - LŽ pabrėžė profsąjungos vadovas J.Dvarionas.

LŠPS pirmininko A.Jurgelevičiaus nuomone, nors derybos dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių pakeitimo ir pavyko, meno mokykloje vis dar stinga kolegiško požiūrio ir į profesinę sąjungą, ir į darbuotojus. Jie labai sunkiai gauna informacijos apie mokyklos finansinę padėtį, etatus, normatyvus. "Žmones bandoma laikyti tarsi pilkojoje zonoje, kad jie kuo mažiau žinotų. Gal taip siekiama lengviau manipuliuoti informacija", - sakė jis.

Kaip iš gausybės rago

Konfliktai su profsąjunga dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių ir dėl informacijos teikimo tėra didžiulio su menų mokykla susijusių skandalų ledkalnio viršūnė. Teisėsaugos institucijose, teismuose yra nagrinėjamos dvi galimos pedofilijos bylos, kuriose du mokyklos pedagogai yra įtariami vaikų išnaudojimu.

Be to, Valstybės kontrolė nustatė, kad menų mokykla neefektyviai ir neracionaliai valdė valstybės turtą. Ji buvo įsteigusi keturias viešąsias įstaigas ir leido joms neatlygintinai naudotis mokyklai priklausančiu turtu, kurį jos nuomojo tretiesiems asmenims. Dėl to vien 2011 metais mokykla negavo 570 tūkst. litų pajamų.

Po Valstybės kontrolės ir Švietimo ir mokslo ministerijos atliktų auditų tuometis švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos direktoriui R.Kondrotui skyrė drausminę nuobaudą - papeikimą.

Visoje šalyje didžiulį atgarsį sukėlė Nacionalinės filharmonijos direktorės Rūtos Prusevičienės, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorės Birutės Karosienės, dirigento Donato Katkaus, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistės Asmik Grigorian, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docento Martyno Švėgždos von Bekkerio bei kitų kūrėjų pasirašytas laiškas prezidentei Daliai Grybauskaitei, premjerui, švietimo ir mokslo ministrui.

Laiške reikštas susirūpinimas tuo, kad Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos administracijos veiksmai pražūtingai atsiliepia Lietuvos kultūriniam gyvenimui: mokiniai pradeda rinktis užsienio mokyklas, o nusipelnę mokytojai patys palieka mokyklą arba yra atleidžiami iš darbo. Darbo neteko visas būrys pedagogų, žymių ir Lietuvos kultūrai nusipelniusių žmonių - Vilniaus kvarteto smuikininkė prof. Audronė Vainiūnaitė, prof. dr. Jurgis Dvarionas, prof. Petras Radzevičius, klarnetininkas prof. Algirdas Budrys, Lietuvos nacionalinės filharmonijos orkestro koncertmeisteris Valentinas Gelgotas ir artistas Šarūnas Kačionas, dailininkai Mindaugas Šnipas ir Nacionalinės premijos laureatas Petras Mazūras. Esą į atleidimo akciją pateko ir talentingi jaunieji pedagogai, buvę M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokiniai. Taip pat buvo reiškiamas susirūpinimas, jog su daugeliu pedagogų kasmet nuolatiniam darbui yra sudarinėjamos terminuotos darbo sutartys vieniems mokslo metams, o tai prieštarauja įstatymams.

Siūlo prisitaikyti

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos direktorius R.Kondrotas LŽ tikino, kad šiuo metu darbuotojų profesinė sąjunga jam neturėtų dėl nieko priekaištauti - su ja derinamos ne tik vidaus darbo tvarkos taisyklės, bet ir deramasi dėl mokyklos veiklos strateginio plano.

"Nežinau, kas formuoja nuomonę, kad esama kokios nors įtampos. Menininkų pareiškimu norėta palankesnių sprendimų ne visai mokyklai, bet vienam muzikos skyriui. Mokyklos administracija negali leisti, kad vienam padaliniui būtų sukurtos geresnės sąlygos, palyginti su kitais skyriais", - aiškino jis.
Anot R.Kondroto, net ir gražiausi norai ne visada sutampa su galimybėmis ir esama teisine baze. Be to, kažin ar gali būti pateisinamas noras būti išskirtiniams kitų sąskaita. Todėl neva reikia prisitaikyti prie esamų sąlygų, o kai kuriems žmonėms tai yra sudėtinga.

"Mūsų mokykloje yra įvairių sričių - ir muzika, ir baletas, ir meninis lavinimas, jau nekalbant apie bendrąjį lavinimą. Kiekviena sritis turi savų, specifinių interesų ir jas visas reikia suvienyti bendram tikslui. Padaryti taip, kad visiems būtų lengva pasiekti "laimės žiburį". Per tiek metų, kiek dirbu, nelabai pavyksta", - sakė direktorius.

http://www.lzinios.lt/Tyrimas/Muzu-prieglobstyje-zvanga-ginklai

Kazys Kazakevičius
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.