Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Trišalė taryba svarstys Profesinių sąjungų įstatymo pataisas (0)

2013 Balandžio 5d.

Balandžio  9 dieną vyksiančiame Lietuvos Respublikos Trisšalės tarybos posėdyje bus svarstomos Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo pataisos.

Įstatymo projekto pataisų parengimą paskatino šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo turinio, terminų bei teisinės technikos neatitikimas Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos darbo kodeksui ir Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymui, taip pat Europos socialinės chartijos, kuri įsigaliojo 2001 m. rugpjūčio 1 d., 5 straipsniui, kuris nustato teisę jungtis į organizacijas.

Šis straipsnis garantuoja darbuotojų ir darbdavių laisvę kurti organizacijas. Tai susiję ne tik su aktyviais darbuotojais, bet taip pat ir su asmenimis, kurie naudojosi darbo teise (pensininkai, bedarbiai). Nepriklausomai nuo to, kad asmenys, siekdami apginti savo interesus, gali jungtis į kitas asociacijas, Europos socialinių teisių komitetas nemato argumentų, kurie pateisintų teisės organizuotis apribojimus, todėl komitetas laiko, kad atskiro teisinio rėžimo organizuotis bedarbiams, pensininkams ir namudininkams suteikimas yra nesuderinamas su Europos socialine chartija.    

Tiek bedarbiai, pensininkai, tiek studentai ateityje galėtų būti profesinių sąjungų nariais. Jie turėtų vykdyti visas profesinės sąjungos nario teises ir pareigas, išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais galėtų būti tik įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

Šiuo metu profesinių sąjungų nariais gali būti tik asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, ar kitais įstatymo numatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projekte siūloma papildyti Profesinių sąjungų įstatymą nustatant kas yra profesinės sąjungos atstovaujamasis organas bei kada profesinė sąjunga laikoma veikianti toje įmonėje.

Šiuo metu galiojantys Profesinių sąjungų įstatymo 13 ir 21 straipsniai nustato garantijas profesinių sąjungų nariams ir renkamųjų organų nariams. Nustatomas privalomas profesinės sąjungos sutikimas skiriant profesinės sąjungos renkamų organų nariams drausmines nuobaudas bei atleidžiant juos iš darbo. Pažymėtina, kad šie straipsniai yra nesuderinti su Darbo kodeksu bei Darbo tarybų įstatymu. Naudojamos nuorodos į jau nebegaliojančius teisės aktus.

Šiuo metu galiojančio Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje vartojama sąvoka „renkamasis organas“ neatitinka Darbo kodekse vartojamos sąvokos „atstovaujamasis organas“. Taip pat šiame straipsnyje yra nuoroda į nebegaliojantį Darbo sutarties įstatymą, o aptariamo  straipsnio turinys neatitinka Darbo kodekso 134 straipsnio 1 dalies.
Galiojančio Profesinių sąjungų įstatymo preambulėje, 2, 14, 15, 16 ir 20 straipsniuose vartojamos sąvokos „valstybės organai ir organizacijos“, „valstybiniai valdžios ir valdymo organai“ keičiamos į bendrą terminą  „valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos“.

Galiojančio Profesinių sąjungų įstatymo 4 ir 9 straipsniuose yra nuorodos į aktualumą praradusį ir nebegaliojantį Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (Konstituciją).

Skiriasi galiojančių Profesinių sąjungų įstatymo ir Darbo tarybų įstatymo suteikiamos garantijos darbuotojų atstovams. Darbo tarybų įstatymas darbo taryboms bei jų nariams suteikia didesnes garantijas nei profesinėms sąjungoms. Tokia situacija neatitinka Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 135 ,,Dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje“ 1, 2 ir 5 straipsnių. Asociacijų laisvės komitetas taip pat yra ne kartą pasisakęs, kad nelygių galimybių suteikimas skirtingoms darbuotojų organizacijoms (darbuotojų atstovams) yra vertintinas kaip kišimasis į darbuotojų organizacijų veiklą, ypač jei tokie veiksmai yra valstybinės valdžios. Todėl projekte yra siekiama suvienodinti darbo tarybų ir profesinių sąjungų garantijas, nediskriminuojant nė vieno iš galimų darbuotojų atstovų.

Projekte atsisakoma nuolatinio profesinių sąjungų rėmimo atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimą, kuriame konstatuota, kad Konstitucijos 50 straipsnio 1 dalies nuostata, jog profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai, nubrėžia ne tik valstybės ir profesinių sąjungų sąveikos ribas, bet ir profesinėms sąjungoms valstybės teikiamos paramos konstitucines ribas. Projekte praplečiamos profesinių sąjungų funkcijos kontroliuojant darbo įstatymų laikymąsi.

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.