Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

LŠPS atstovai gavo mandatą dirbti Europos Komisijos darbo grupėse dėl švietimo sistemos tobulinimo (0)

2014 Vasario 28d.

Reformuoti ir tobulinti švietimo sistemą yra sudėtingas uždavinys ir apima daugybę darbų, kuriuos reikia atlikti, todėl mažai kas tam ryžtasi. Tačiau Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, strategijos „Europa 2020“ ir „ET 2020" kontekste susitarė, jog siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, Europos Sąjungos valstybės narės švietimo ir mokymo srityje privalo atlikti reformas, siekiant, kad sistema taptų veiksmingesnė ir pritaikyta prie besimokančiųjų ir darbo rinkos poreikių.

„Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio Europos Sąjungos ekonomikos augimo strategija. Europos Sąjunga užsibrėžė penkis didelius užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties ir klimato bei energetikos sričių tikslus ir pasiryžo juos pasiekti iki 2020 m. Kiekviena valstybė narė nusistatė nacionalinius šių sričių tikslus. Strategija grindžiama konkrečiais ES ir nacionalinio lygmenų veiksmais.

Europos strategijoje švietimas ir mokymas vaidina esminį vaidmenį siekiant, kad Europos Sąjunga taptų pažangiausia pasaulyje žiniomis grįsta visuomene ir ekonomika. 2000 m. patvirtinus Lisabonos strategiją, politinis bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje sustiprėjo. Pirmiausia buvo sukurta programa „Švietimas ir mokymas 2010“, o vėliau – Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa „ET 2020“.

2014 metai Europoje yra kertiniai – Europos Komisija, siekdama paspartinti reformas, sudarė teminės darbo grupės į kurias įtraukė ne tik Europos Sąjungos valstybių narių atstovus, bet ir socialinius partnerius – darbuotojų ir darbdavių atstovus. LŠPS atstovai dalyvaus net keliose Europos Komisijos darbo grupėse. Vienos iš jos – Mokyklų politika – darbas jau prasidėjo, pirmas susitikimas vyko vasario 20 – 21 dienomis, jame dalyvavo LŠPS tarptautinių ryšių specialistė Tatjana Babrauskienė.

Pagrindinis darbo grupės dėmesys – padėti valstybėms narėms plėtoti mokyklos politiką, todėl kiekviena šalis parengs savo ataskaitą, kurioje bus pabrėžtos stipriosios ir silpnosios švietimo sistemos pusės.  Pagrindinis darbo grupės tikslas – padėti valstybėms narėms vykdyti reformas, kurios užtikrintų, jog visi mokiniai turi prieigą prie aukštos kokybės ugdymo visais lygmenimis, įskaitant pradinį, kad būtų atsižvelgta į jų individualius poreikius ir padedama jiems plėtoti pagrindines kompetencijas, kurių jiems reikia gyvenime.

Darbo grupės dėmesio centre bus mokytojas –  gerinant besimokančių asmenų pasiekimus, būtina gerinti mokytojo profesijos efektyvumą. Vienas iš strateginės programos „ET 2020“ tikslų – mokytojų, instruktorių ir mokyklų vadovų rengimas ir profesinis tobulėjimas.  Labai svarbu gerinti mokymo personalo kokybę, nes nuo jo labiausiai priklauso kokybės rezultatai. Svarbu skirti daug dėmesio mokytojų profesionalumui, geriausių absolventų motyvavimui dirbti mokytojais, kokybiškam profesiniam tobulėjimui, mokytojų gebėjimų ugdymui ir mokyklų vadovų tobulinimui.

Europos Parlamento nariai vieningai palaiko iniciatyvas dėl švietimo sistemos tobulinimo. 2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl švietimo, mokymo ir strategijoje „Europa 2020“ atkreipiamas dėmesys, kad atsižvelgdamos į esamą ekonominę padėtį, kai kurios valstybės narės sumažino švietimui ir mokymui skirtus biudžetus, tačiau Europos Parlamentas yra įsitikinęs, kad didžiausios strateginės vertės investicijos turėtų būti apsaugotos ir netgi padidintos. Europos Parlamento nariai pabrėžia, kad Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje programoje numatoma, kad pagal Europos Sąjungos ilgalaikį biudžetą švietimo ir susijusiems sektoriams skiriamas finansavimas padidės didžiausia procentine dalimi.

Europos parlamentarai tai pat pabrėžia, kad ekonominiai nuostoliai dėl prastų švietimo srities rodiklių, įskaitant mokyklos nebaigimą ir socialinę nelygybę švietimo ir mokymo sistemoje ir jų pasekmės valstybių narių ekonomikos augimui, daug didesni už patiriamus dėl finansų krizės ir valstybės narės jau ne vienus metus brangiai už tai moka.

Europos Komisijos sudarytos darbo grupės dirbs iki 2015 metų pabaigos, tada bus pateiktos rekomendacijos. Darbo grupė „Mokyklos politika“ planuoja sukurti praktinį vadovą, pagrįstą įvairių šalių gerosios patirties įrodymais, kuriame būtų pateiktos rekomendacijos, kaip būtų galima pagerinti esamą mokyklų politiką ir plėtoti nacionalinę švietimo sistemą, taip pat remti prevencines ir intervencines priemones, gerinančios švietimo prieinamumą ir kokybės rezultatus mokyklos lygmeniu.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.