Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe klausimai yra prioritetiniai (0)

2014 Rugpjūčio 7d.

Stresas, susijęs su darbu, kainuoja daug daugiau, nei galima numanyti. Išlaidų dėl darbuotojų nedarbingumo ir sumažėjusio produktyvumo patiria ne tik įstaigos, bet ir žmonės, kuriems tenka išgyventi sveikatos sutrikimų ir pablogėjusios gyvenimo kokybės padarinius. Galiausiai už tai moka šalies ūkis ir visuomenė.

Saugių darbo sąlygų švietimo įstaigose, taikant atitinkamas prevencines priemones, užtikrinimas –  vienas iš Lietuvos švietimo profesinės sąjungos  (LŠPS) prioritetų. LŠPS kartu su Lietuvos švietimo įstaigų profesine sąjunga šiais metais atliko „Pedagoginių darbuotojų emocinės aplinkos tyrimą“, siekdamos nustatyti psichologinio smurto prieš mokytojus mokyklose atvejus ir ribas. Dėl sveikatos ir saugos nuostatų, apimančių profsąjungų atstovų teisę patikrinti darbo sąlygas ir profilaktinio sveikatos tikrinimo periodiškumą bus kalbama ir pasirašant švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Be to, profesinės sąjungos siūlo peržiūrėti pedagogo profesinių ligų nustatymo kriterijus.

Reikšmingi procesai vyksta ir Europos Sąjungos lygmenyje. Tam, kad geriau apsaugotų daugiau nei 217 milijonų ES darbuotojų nuo su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų, Europos Komisija pateikė naują strateginę programą dėl Sveikatos ir saugos darbe (2014-2020), kuri nustato ne tik pagrindinius iššūkius ir strateginius tikslus, bet ir pagrindinius veiksmus ir priemones. Šia nauja sistema siekiama užtikrinti, kad ES ir toliau atliktų pagrindinį vaidmenį skatinant aukštus darbo standartus tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu, laikantis strategijos „Europa 2020“.

Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto (ETUCE) biuras paskelbė savo nuomonę dėl Europos Komisijos susitarimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe (DSS) 2014 – 2020 metams vykdymo. ETUCE, teikdama savo nuomonę dėl šios programos ES pirmininkaujančiai Italijai, nori prisidėti prie Tarybos rezoliucijos dėl šio dokumento rengimo. Nors ETUCE pritaria naujai bendrai iniciatyvai ir pabrėžia, kad būtina toliau investuoti į profesinės sveikatos ir saugos stiprinimą ekonominio nuosmukio metu, tačiau taip pat pasinaudojo galimybe pateikti savo pastabas ir dėl kitų klausimų.

ETUCE yra susirūpinusi dėl nepakankamo socialinių partnerių įtraukimo ir jų vaidmens remiant DSS strategijos įgyvendinimą, visų pirma dėl nacionalinių vyriausybių konsultacijų nebuvimo. Be to, su darbu susijusio streso prevencijai ir psichikos gerovei remti reikia suteikti daugiau reikšmės, nes tai yra neatsiejamas visų darbuotojų profesinės saugos ir sveikatos klausimas.

ETUCE mano, kad su darbu susijęs stresas neapsiriboja tik demografiniais pokyčiais ir darbo jėgos senėjimu, ir siejamas ne tik su technologijų panaudojimu, kaip numato ši strategija. Be to, strategija neatsižvelgia į lyčių perspektyvą, kuri išryškina sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su moterų ir vyrų problemomis. Švietimo sektoriuje, kaip ir kitų viešųjų paslaugų sektoriuose, profesijoje dominuoja moterys, todėl ypatingas dėmesys turi buti skiriamas moterų profesinės sveikatos ir saugos pavojų prevencijai.

Strateginė programa nustato priemones įgyvendinti šiuos veiksmus: socialinio dialogo stiprinimo, informuotumo didinimo, ES teisės aktų sąveikos su kitomis politikos sritimis (pvz., visuomenės sveikatos, švietimo). Programos  dėl sveikatos ir saugos taisyklių įgyvendinimui remti bus naudojami Europos socialinis fondas (ESF) ir Užimtumo ir socialinių inovacijų (laisvumas) programa.

Siekiant kritiškai įvertinti programos įgyvendinimą ir visapusiškai atsižvelgti į ES darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, kurie  bus parengti iki 2015 metų pabaigos, bei rezultatus, sistema bus persvarstyta 2016 metais.

Nauja strateginė programa grindžiama 2007-2012 ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategija, kuri buvo sėkminga, visų pirma, padedant sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, taip pat ši strategija numatė bendrą koordinavimą ir bendrą kryptį. Jau 27 valstybės narės turi DSS strategiją, pritaikytą prie nacionalinių aplinkybių ir pagrindinių prioritetinių sričių.

Švietimo Internacionalas, didžiausia pasaulyje profesinių sąjungų federacija, atstovaujanti trisdešimčiai milijonų mokytojų ir švietimo sektoriaus darbuotojų visame pasaulyje, atlieka tyrimą, siekdama įvertinti mokymo ir mokymosi sąlygas visame pasaulyje. Labai prašome atsakyti į anketos, kuri pateikiama lietuvių kalba, klausimus.


Anketą rasite - http://www.surveygizmo.com/s3/1561144/efa-ept

Tatjana Babrauskienė, LŠPS tarptautinių ryšių specialistė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.