Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Daugiau kaip 80 proc. ES mokytojų jaučiasi nevertinami – Europos Komisija ragina skubiai imtis veiksmų (0)

2014 Spalio 7d.

Spalio 6 – 7 dienomis Briuselyje posėdžiauja Europos Komisijos sudaryta darbo grupė dėl švietimo politikos. Darbo grupėje – Europos Komisijos atstovai, Europos Sąjungos (ES) valstybių švietimo ministerijų dvejiems metams nominuoti specialistai (po 2 iš kiekvienos šalies) ir Europos lygmens socialiniai partneriai – Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas (ETUCE), kuriam atstovauja LŠPS tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė. Vienas iš posėdžio klausimų – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atlikto Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo (TALIS) išvadų aptarimas.  Europos Komisija mano, kad TALIS tyrimo rezultatai turi didelę reikšmę ES švietimo ir mokymo politikai.

ES šalyse daugiau kaip trečdalis mokytojų dirba mokyklose, kuriose trūksta kvalifikuotų darbuotojų, o beveik pusė mokyklų vadovų nurodo, kad stinga mokytojų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Nors beveik 90 proc. ES mokytojų teigia esantys patenkinti savo darbu, tačiau net 81 proc. sako jaučiantys, kad visuomenė nevertina mokytojo darbo. Nors mokytojai mano, kad darbui jie yra pasirengę tinkamai, pradedantys mokytojai pagalbos gali sulaukti ne visur. Tokios išvados padarytos atlikus TALIS tyrimą. Atliekant tyrimą, grindžiamą mokytojų karjeros sąlygų vertinimu, įvairiose ES šalyse buvo apklausta 55 tūkstančiai pagrindinių mokyklų mokytojų ir vadovų.

TALIS tyrimas atspindi 19 ES valstybių narių ir regionų, taip pat 15 kitų šalių (JAV, Australijos, Brazilijos, Čilės ir kt. ) pagrindinių mokyklų mokytojų nuomonę. Lietuva šiame tyrime dalyvavo 2009 metais.

Europos Komisija konstatuoja, kad dalis TALIS tyrimo rezultatų kelia nerimą dėl mokytojo profesijos ateities. Jei valstybės nesiims veiksmų pritraukti ir išlaikyti geriausių mokytojų, tai pakenks Europos švietimo kokybės pažangai. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms parengti švietimo politikos priemones mokytojo profesijos patrauklumui didinti, taip pat prisidėti finansiškai.

Remiantis mokyklų vadovų atsakymais, 36 proc. ES mokytojų dirba mokyklose, kuriose trūksta kvalifikuotų ir gerų rezultatų pasiekiančių mokytojų. Komisijos rekomendacija: valstybės narės turėtų taikyti ilgalaikes strategijas geriausiems mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Tai galėtų būti mokytojų rengimo programų stiprinimas, lanksčių kelių į šią profesiją paieška (įskaitant ir karjerai įpusėjus), profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybių plėtotė, vadovaujantis skaidriais kriterijais.

Tais atvejais, kai mokytojų formalusis švietimas apima turinio, mokymo ir mokymosi metodų derinį bei atitinkamo dalyko mokymo praktinę patirtį, mokytojai mano, kad savo darbui yra pasirengę. Norint mokytojus geriau parengti darbui mokykloje rekomenduojama į jų švietimo programas reikėtų įtraukti visus šiuos aspektus. Kalbant apie profesinį tobulėjimą, daugiau dėmesio reikėtų skirti informacinių technologijų (ITR) pritaikymui specialiųjų poreikių turintiems mokiniams mokyti ir jų įgūdžiams lavinti.

Beveik 40 proc. mokyklų vadovų nurodė, kad jų vadovaujamose mokyklose nėra oficialių įvadinių kursų ar pradedančiųjų mokytojų rėmimo programos. Rekomenduojama valstybėms narėms užtikrinti, kad po pirminio mokytojų rengimo, karjeros pradžioje mokytojams būtų sistemingai teikiama parama.

Neseniai ES švietimo ministrai susitarė sustiprinti mokytojų rengimą ir parengti kompetencijos metmenis, kuriuose būtų aiškiai išdėstyti skirtingais karjeros etapais mokytojams reikalingi gebėjimai ir savybės. Tyrimas taip pat atskleidė, kad  mokytojų nepasitenkinimą darbu lemia ne tik per didelis mokinių skaičius klasėje, bet ir netinkamas mokinių elgesys, todėl Europos Komisija siūlo sustiprinti pagalbą mokytojui.

15 proc. mokytojų teigia, jog praėjusiais metais nedalyvavo jokioje su profesiniu tobulėjimu susijusioje veikloje, apie 50 proc. mokytojų niekada nestebėjo kitų mokytojų vedamų pamokų, o beveik 20 proc. mokytojų niekada nesimokė vieni iš kitų. Rekomenduojama valstybėms narėms skirti daugiau dėmesio veiksmingam profesiniam tobulėjimui ir mokymuisi bendradarbiaujant, nes tai skatina mokytojus taikyti naujoviškus mokymo(si) metodus (pavyzdžiui, mokymą mažose grupėse, ITR naudojimą), be to, didina mokytojų pasitenkinimą savo darbu. Europos Komisijos politikos iniciatyvos „Švietimo persvarstymas“ ir „Atviresnis švietimas“ rodo, kad taikant įvairesnius mokymo(si) metodus mokiniai geriau parengiami tolimesnėms studijoms ir darbo rinkai.

Europos Komisijos rekomendacijos neabejotinai palies ir Lietuvą, nes dauguma rekomendacijų yra bendros visoms ES valstybėms.

TALIS 2013 tyrimas - http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm

Tatjana Babrauskienė, LŠPS tarptautinė sekretorė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.