Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Lietuvos švietimas netrukus sulauks ir Europos Sąjungos paramos (0)

2014 Gruodžio 9d.

Prasideda trečiasis  ES finansinio programavimo periodas Lietuvai. Dauguma šalies gyventojų jaučia per dešimtį ES narystės metų gautų investicijų naudą – mato modernėjančius miestus ir miestelius, renovuotas mokyklas, gydymo įstaigas, sutvarkytus kelius, daugelis dalyvavo kvalifikacijos kėlimo programose ir pan.

2014–2020 m. programavimo periodas turėtų užtikrinti Lietuvai daugiau inovacijų, technologinės plėtros, besiplečiančias stiprias ir tarptautinėse rinkose dirbančias įmones, kurios kurtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Taip pat tikimasi, kad ES investicijos svariai prisidės prie didesnio energetinio saugumo ir geresnių viešųjų švietimo, sveikatos ir kitų paslaugų piliečiams.

2014–2020 m. bendroje strateginėje programoje numatytas teminis tikslas „Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą“, prie kurio prisidės vienas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) reglamente ir trys ES struktūrinių fondų (ESF) reglamente numatyti investiciniai prioritetai. ERPF ir ESF finansuotinos veiklos numatomos visose švietimo srityse. Infrastruktūros tobulinimas kartu su ESF remiamomis veiklomis sudarys sąlygas vykdyti kokybinius pokyčius ugdymo(si) ir mokymo(si) srityse, siekiant strategijos „Europa 2020“ ir nacionalinėse švietimo strategijose užsibrėžtų tikslų.

Bendrojo ir neformalaus ugdymo infrastruktūros srityje pagrindiniai iššūkiai yra susiję su dėl demografinių priežasčių išbalansuotu ugdymo įstaigų tinklu. Mokyklos, kurios nesurenka pakankamai mokinio krepšelių, negali išlaikyti pakankamai mokytojų specialistų, skirtingų klasių mokiniai ugdomi kartu ir dėl to prastėja ugdymo kokybė, kaimo vietovėse išlieka didelis ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos. Ypač blogos ugdymo sąlygos vaikų socializacijos centruose. Didžioji dalis Lietuvos vaikų mokosi nerenovuotose ir technologiškai prastai aprūpintose miestų mokyklose.

Nors pastaruosius 15 metų investicijos intensyvėjo, tačiau modernizuotų bent už 1 mln. Lt įstaigų tik 26,9 proc., o IEA TIMSS 2011 m. (Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, inicijuotas Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA) tyrimo duomenimis santykinai žemesnius Lietuvos mokinių pasiekimus sąlygojo tai, kad tik 13 proc. aštuntokų mokosi mokyklose, kuriose yra gamtos mokslų laboratorijos, o pradinės mokyklos jų visai neturi. Neformaliajame švietime dalyvaujančių mokinių dalis 2012 m. sudarė vos 14,2 proc. ir tik aštuonioliktoji lankančiųjų dalis buvo ugdoma techninės kūrybos ar gamtamoksliniuose būreliuose.

Dėl miestų plėtros bei nustojusio mažėti gimstamumo dalyje savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigos negali priimti visų norinčių vaikų, dauguma valstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų yra prastos būklės, naudoja pasenusias ugdymo priemones ir dėl to negali užtikrinti kokybiško ir prieinamo vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Tikimasi, kad 2014–2020 m. laikotarpiu bus padidintas kokybiško bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo prieinamumas vaikams nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos, remiant valstybės ir savivaldybių iniciatyvas ir įsipareigojimus didinti įstaigų tinklo efektyvumą ir prieinamumą kaimo vietovėse taip, kad visiems būtų sudarytos sąlygos gauti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Planuojama, kad didesnė dalis bendrojo ugdymo mokinių mokysis modernizuotose kokybišką ugdymą užtikrinančiose, patogiai pasiekiamose įstaigose. Bus pagerintos ugdymo sąlygos vaikų socializacijos centruose. Taip pat bus išplėsta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aprėptis, kad kokybiškos paslaugos būtų prieinamos greta namų ar tėvų darboviečių.

Ar visi šie dalykai bus tinkamai įgyvendinti priklausys nuo mūsų visų, nuo mūsų neabejingumo ir įsitraukimo į procesą. Pagerinusi savo švietimo sistemą, Lietuva tikrai turi galimybę  tapti viena pažangiausių valstybių Europoje.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.