Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Po 50 metų Lietuva pagaliau įgyvendins UNESCO rekomendaciją? (1)

2015 Gegužės 8d.

Š. m. gegužės 5 d. Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, kurią sudaro 5 nacionalinį statusą turinčios pedagogų profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS), Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS), Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (KŠDPS) ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ su LR švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu aptarė švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo perspektyvą.

Labai tikėtina, kad ateinantį pirmadienį, gegužės 11 d., pirmą kartą Lietuvos istorijoje, susitarimai dėl švietimo sistemos finansavimo, pedagogų darbo užmokesčio, jų socialinių garantijų gerinimo, kurie leis užtikrinti geresnę ugdymo kokybę ir pakelti mokytojo profesijos prestižą,  bus įtvirtinti  profesinių sąjungų ir Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pasirašytoje švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje, kuri yra parengta pagal beveik pusmetį derintą priemonių planą. Taip Lietuva, po beveik 50 metų, pagaliau įvykdys 1966 m. UNESCO rekomendaciją užtikrinti mokytojų teises: „Tiek atlyginimai, tiek darbo sąlygos mokytojams turėtų būti nustatomos derybų tarp mokytojų organizacijų ir mokytojų darbdavių procese.“ (VIII.82)
 
Nors pats kolektyvinės sutarties projektas yra tik kelių puslapių dokumentas, socialinis dialogas su ŠMM, kuri formaliai yra darbdavio atstovė švietimo sektoriuje, turi ilgą istoriją su savo pakilimais ir nuosmukiais. Tačiau efektyviausias jis buvo paskutiniu metu, kai švietimo profesinės sąjungos pagaliau susivienijo bendriems tikslams siekti. 
 
2014 m. vasario 19 d.,  LŠPS ir LŠĮPS pasirašė susitarimą su ŠMM, kuriame susitarė bendradarbiauti dėl klausimų, darančių įtaką ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo, specialiojo ir suaugusiųjų ugdymo įstaigose dirbančių darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo sąlygoms bei pasirašyti švietimo šakos kolektyvinį susitarimą.
 
Siekiant sutelkti visą švietimo bendruomenę, 2014 m. balandžio 16 d. buvo organizuotas nacionalinis pedagogų forumas „Lietuvos švietimas ES kontekste: kaip užtikrinti racionalų finansavimą ir saugią mokyklą“  ir priimtas memorandumas „Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigoje“, kuriame buvo išdėstyti pagrindiniai reikalavimai.

Netrukus, 2014 m. gegužės 8 d., Seime buvo pasirašytas memorandumas „Dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigoje“, kuriam pritarė keturios politinės partijos. Gegužės 21 d. švietimo profesinių sąjungų ir ministerijos atstovų susitikime ministerija iš esmės pritarė memorandumo reikalavimams.

Siekdamos įtikinti Vyriausybę švietimo sistemos reformų būtinumu, 2014 m. birželio 18 d. švietimo profsąjungos surengė mitingą prie Vyriausybės. Tarpininkaujant Europos švietimo profesinių sąjungų komitetui (ETUCE), tą pačią dieną susitikime su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi buvo pasiektas susitarimas sudaryti tarpinstitucinę derybinę darbo grupę pasiūlymams dėl mokinių ugdymo kokybės, veiksmingumo, pedagogų socialinių sąlygų gerinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkymo parengti.

2014 m. rugpjūčio 27 d. Ministras Pirmininkas pasirašė potvarkį dėl darbo grupės sudarymo. Darbo grupės vadovu buvo paskirtas ŠMM ministras D. Pavalkis, į darbo grupės narių sąrašą buvo įtraukti  Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų, ŠMM atstovai bei socialinių partnerių – profesinių sąjungų – vadovai.
 
Sudaryta derybinė  darbo grupė intensyviai dirbo beveik pusmetį ir 2015 m. vasario 26 d. Vyriausybėje jos nariai pristatė savo suderintus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui:

• Nuo š. m. sausio 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams palaipsniui proporcingai kelti darbo užmokestį, kol jis pasieks bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų darbo užmokesčio lygį.
• Nuo š. m. rugsėjo 1 d. panaikinti prievolę mokyklų vadovams turėti 5 kontaktines valandas, jas atiduodant mokytojams.
• Nuo š. m. rugsėjo 1 d. minimali pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų ribą pakelti iki vidurkio.
• Nuo 2016 m. taip pat turi didėti mokytojų atlyginimai. Tolimesnis atlyginimų kėlimo klausimas bus siejamas su etatinio darbo apmokėjimo įvedimu.
• Nuo 2016 m. sausio 1 d. mokinio krepšelį pakeis klasės krepšelis.
• Nuo š. m. liepos 1 d. įteisinti tvarką, kuri leistų iš ŠMM biudžeto švietimo įstaigoms pridėti lėšų išeitinėms kompensacijoms mokėti pensinio amžiaus sulaukusiems mokytojams, šalių sutarimu nutraukusiems darbo sutartį.
• Nuo š. m. liepos 1 d. sudaryti galimybę mokėti kompensacines išmokas ikipensinio amžiaus mokytojams, savo noru nutraukusiems darbo sutartį. Išmokos būtų mokamos kol asmuo sulauks pensinio amžiaus.

Ministras Pirmininkas pritarė beveik visiems darbo grupės siūlymams, kai kuriems iš dalies, todėl socialiniai partneriai – profesinės sąjungos ir ŠMM – dėl šių priemonių įgyvendinimo turės dar paplušėti. Šiuo metu ŠMM dirba kelios darbo grupės, kuriose dirba ir Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės atstovai: darbo grupė parengti pasiūlymams dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti paskirstymo 2015 metais; darbo grupė dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo, ugdymo kokybės ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimo; darbo grupė naujam bendrojo ugdymo mokyklų finansavimo modeliui, kuris būtų grindžiamas klasės (grupės) krepšelio principu, parengti ir kitos darbo grupės.

Balandžio 8 d. Premjeras įgaliojo ŠMM pasirašyti švietimo šakos kolektyvinę sutartį, kurioje bus įteisinti aukščiau minėti susitarimai.  

Gegužės 5 d. susitikime su Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybe, apsvarsčius SADM rekomendacijas ir pasikonsultavus su ŠMM juristais, nutarta ministro D. Pavalkio iniciatyva, gegužės 11 d. organizuoti visų pedagogus vienijančių profesinių sąjungų pasitarimą dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2015-05-10 18:45:15 | Aušra

Šaunuoliai

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.