Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Atgarsiai iš VII-ojo Pasaulinio EI kongreso (0)

2015 Rugpjūčio 14d.

Liepos 21-26 dienomis, Kanados sostinėje Otavoje, vyko Pasaulinės švietimo profesinės sąjungos (EI – Education International) VII-asis Pasaulinis kongresas, kurio leitmotyvu tapo keletą metų EI organizuojamos kampanijos šūkis „Susivienyti dėl kokybiško išsilavinimo! Geresnis išsilavinimas, geresniam pasauliui“.

Kas ketverius metus rengiamas kongresas – aukščiausias EI valdymo organas, jame šiemet dalyvavo virš 1700 dalyvių iš 170 šalių, iš jų – 950 delegatų. Kongrese dalyvavo ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijos (LŠMPSF) atstovė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė.

Kongreso atidarymo dieną, įkvepiančioje kalboje EI prezidentė Susan Hopgood pažymėjo, kad Pasaulinė švietimo profesinė sąjunga laikoma įtakingiausia organizacija, kuri pasisako už kokybišką švietimą. EI nustatytus tikslus ir standartus gerbia ir į juos atsižvelgia daugelyje šalių visame pasaulyje. „Daug durų atsidaro, jei esate 32 milijonų švietimo darbuotojų balsas“ – sakė Susan Hopgood.

Kongresas pateikė rezoliucijas (http://www.ei-ie.org/congress7/en/publications/resolutions ), iš kurių buvo priimtos ir patvirtintos net 48, dalijant jas į temines grupes:

1. Geros kokybės švietimas ir prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamos ir viešai reguliuojamos švietimo sistemos.
2. Mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų gerovės klausimai, pagarba žmogaus teisėms, profesinė laisvė ir veiksmingas profesinės sąjungos dalyvavimas.
3. Etninės, negalios, socialinės-ekonominės, religinės ir t.t. formų diskriminacijos švietimo sistemoje.
4. Profesinių sąjungų vaidmuo formuojant švietimo politiką šalyje. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, demokratija ir tvari plėtra, socialinės problemos – sveikata ir sauga.
5. Pasaulinės švietimo profesinės sąjungos struktūros valdymas, sėkmingas visų VII kongresų rezoliucijų sprendimų įgyvendinimas.

LŠMPSF savo veikloje visapusiškai atsižvelgs į visas EI suvažiavimo rezoliucijas, tačiau suteiks pagrindinį dėmesį prioritetiniams Lietuvai dalykams – suteikti kokybišką išsilavinimą visiems, stabdyti švietimo ir mokslo privatizavimą ir komercializaciją. Labai svarbūs darbai laukia įgyvendinant antros teminės grupės rezoliucijas, pavyzdžiui, dėmesys jauniems  mokytojams, kurie susiduria su prastomis darbo sąlygomis, gauna mažus darbo užmokesčius ir turi mažas atlyginimo augimo perspektyvas.

Remdamasi Kongreso rezoliucijomis, LŠMPSF daugiau dėmesio skirs pagalbiniam švietimo personalui, jų darbo sąlygoms, terminuotoms darbo sutartims, užimtumo ir socialinėms darbuotojų garantijoms visuose švietimo lygmenyse. Labai svarbus yra dalyvavimas Europos profesinių sąjungų judėjime, siekiant įvertinti neoliberalios švietimo politikos procesus, riziką ir problemas, kurie kelia grėsmę galimybėms gauti kokybišką išsilavinimą visiems.

Kongresas priėmė rezoliucijas, kurios ateinančius ketverius metus bus organizacijų narių politinės ir strateginės veiklos kryptys. Žvelgiant atgal, 2007 metais vykusiame V-me Pasauliniame EI kongrese rezoliucijos sprendimu buvo įkurta darbo grupė ikimokyklinio ugdymo klausimams spręsti, siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybę visiems vaikams. Dabar šios darbo grupės rekomendacijos yra įgyvendinamos daugelyje nacionalinių vyriausybių švietimo politikose, įskaitant besivystančių šalių sistemas. Per pastarąjį dešimtmetį, pasauliniu mastu švietimo srityje buvo skatinamas kokybiškas išsilavinimas ir formuojami aukšti mokytojų darbo sąlygų standartai. Siekiant šių standartų ir toliau turi vykti tvarus ir aktyvus bendradarbiavimas.

Kongreso delegatai pabrėžė pagalbinio švietimo personalo svarbą. Buvo pristatyta video medžiaga (https://www.youtube.com/watch?t=13&v=1gN_HXijU_I ), skirta šiems darbuotojams. EI delegatai pripažino šių žmonių  švietimo institucijose  svarbą, nors jų darbas nėra pakankamai vertinamas, tai pavyzdžiui, bibliotekininkai, maitinimo darbuotojai, psichologai, budėtojai ir t.t.Vaizdo medžiagoje šių darbuotojų darbas lyginamas su kosmonautų pasiekimais atvirame kosmose – ar išsilaipinimas Mėnulyje būtų įmanomas be NASA pagalbinio personalo? Ar geras atlyginimas turi būti mokamas tik astronautams? Pasaulinės švietimo profesinės sąjungos delegatai ragino dalyvaujančias organizacijas savo veikloje sutelkti dėmesį į pagalbinius švietimo darbuotojus, didinant informuotumą apie tai, koks yra kasdieninis šių žmonių indėlis vaikams ir visai švietimo sistemai.

LŠMPSF nariai ateityje priims savo rezoliucijas atsižvelgdami į VII-ojo Pasaulinio EI kongreso sprendimus.

Suvažiavimo dalyviai grįžo į savo kasdieninį gyvenimą įkvėpti imtis tolesnių veiksmų siekiant bendradarbiavimo, stiprinant socialinį dialogą bei profesinių sąjungų įtaką ir kovojant už švietimo kokybę ir prieinamumą visame pasaulyje. 

 

LŠPS tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.