Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

EBPO parengta Lietuvos mokymosi išteklių apžvalga (0)

2016 Gegužės 19d.

EBPO parengė ir paskelbė ataskaitą „EBPO mokymosi išteklių apžvalga. Lietuva 2016“.

Efektyvus mokymosi išteklių naudojimas – EBPO šalių politikos prioritetas. EBPO rengiamos mokymosi išteklių apžvalgos OECD Reviews of School Resources, skirtos mokymosi išteklių valdymo, paskirstymo, naudojimo ir vadybos klausimai siekiant gerinti mokyklinio ugdymo prieinamumą ir veiksmingumą.

EBPO leidinių serijoje analizuojami keturių rūšių ištekliai: finansiniai (pvz., mokyklų finansavimas iš biudžeto lėšų), žmogiškieji (pvz., mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo institucijų administracija), materialieji (pvz., vieta, pastatai ir įranga) ir kiti (pvz., mokymusi skirtas laikas ir pan.).

Šioje EBPO leidinių serijoje šalių vyriausybėms ir visai švietimo bendruomenei yra siūlomos savalaikės rekomendacijos dėl politikos krypčių ir priemonių.

Lietuvos mokymosi išteklių temai skirtoje EBPO apžvalgoje atkreiptas dėmesys į tai, kad 2001 m. Lietuvoje buvo įdiegta nauja finansavimo iš biudžeto lėšų tvarka, įvestas taip vadinamas „mokinio krepšelis“, dėl to akivaizdžiai daugeliu požiūrių pagerėjo išteklių skyrimas ir panaudojimas švietime.

Vis dėlto, nurodoma apžvalgoje, išlaidų atsiperkamumas, palyginti su kitomis pasaulio šalimis, Lietuvoje liko mažas.

Parengtoje ataskaitoje nagrinėjamas išteklių panaudojimas Lietuvos švietimo sistemoje, didžiausią dėmesį skiriant organizacinei mokyklų tinklo struktūrai, mokyklinio ugdymo finansavimui ir mokytojų kaip darbo jėgos vadybai.

EBPO ekspertai nurodė prioritetines politikos kryptis, kuriomis būtų siekiama pagerinti mokyklinių išteklių naudojimą Lietuvos švietimo sistemoje.

Įvertinę Lietuvos švietimo sistemos būklę, ekspertai pateikė rekomendacijas:

1. Iš naujo patvirtinti įsipareigojimą pripažinti strateginę švietimo svarbą siekiant visuomenės ir ekonominės plėtros.
2. Išlaikyti ir užtikrinti reikiamą investicijų į švietimą lygį.
3. Palaikyti mokyklų tinklo reformos įgyvendinimą ir daugiau dėmesio skirti mokymo(si) kokybei.
4. Stiprinti ir užtikrinti nuoseklesnio metodo taikymą atliekant mokyklų išorės vertinimą.
5. Reguliariai vykdyti išlaidų vertinimą ir stebėti, ar pakankamas mokykloms skiriamas finansavimas.
6. Didinti savivaldybių skiriamo mokykloms finansavimo efektyvumą.
7. Susilaikyti nuo visuotinio „klasės krepšelio“ įvedimo.
8. Valdyti mokytojų pasiūlos mastą.
9. Gauti finansavimą, kuris sudarytų sąlygas naujiems gabiems asmenims pritraukti į mokyklą.
10. Sukurti nuoseklesnę mokytojo profesinės karjeros kelio sistemą.
11. Suformuoti strateginį požiūrį į mokytojų rengimą ir profesinį tobulinimą.


Vadybos požiūriu, tai kas EBPO apžvalgoje būtų svarbiausia švietimo lyderių bendruomenei,

– EBPO ekspertų analizuoti ir aptarti mokytojų pritraukimo, rengimo, jų profesinės karjeros, reikiamų kvalifikacijų, darbo krūvio klausimai ir  – Lietuvos švietimo sistemai būdingi mokyklų valdymo ypatumai. EBPO ekspertai aptarė mokyklų sistemos priežiūros ir vadybos klausimus nacionaliniu, savivaldybių ir vietos lygmenimis, kaip organizuotas ir pertvarkomas mokyklų tinklas atsižvelgiant į demografinę padėtį Lietuvoje, apžvelgė dabartinės sistemos privalumus ir aptarė iššūkius, su kuriais tenka susidurti.

Kaip stipriosios pusės buvo paminėta tai, kad Lietuvos mokyklose puoselėjama pasidalytoji atsakomybė ir mokyklų valdyme savo vaidmenį atlieką visi dalyviai nacionaliniu, savivaldybių ir vietos lygmenimis.

Taip pat nurodyta, kad Lietuvoje siekiama užtikrinti visiems švietimo prieinamumą ir įtrauktį bei paminėta, kad šioje srityje matyti ženklūs pasiekimai.

Apžvalgoje atkreiptas dėmesys į tai, kad Lietuvos švietimo sistemoje formuojasi mokyklų vertinimo kultūra, kurios pagrindinis tikslas – gerinti mokyklų darbą ir jo rezultatus.

EBPO ekspertai pripažino, kad Lietuvoje vis labiau pripažįstama ikimokyklinio ugdymo svarba švietime bei didėja jo plėtrai teikiama pagalba.

Nustatyta, kad didėja investicijų apimtys, skirtos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, įtraukčiai.

Lietuvoje vyksta struktūrinė mokyklų tinklo pertvarka. Tai padeda stabdyti kaštų neatsiperkamumo rodiklio didėjimą.

Nacionaliniu lygmeniu buvo parengti teisės aktai, rekomendacijos, sukurti modeliai, atliktos analizės, padedančios įgyvendinti mokyklų tinklo pertvarką.

Įsipareigojimų dėl pavežėjimo į mokyklą /iš mokyklos įgyvendinimas pripažintas būtina mokyklų tinklo pertvarkos dalimi.

EBPO ekspertai nustatė, kad yra aiškios ir ryžtingos strateginės lyderystės apraiškų savivaldybėse įrodymų (konkrečiai yra paminėti Kėdainių raj. ir Šiaulių miesto veiklos atvejai). „...didžiausia pažanga buvo pasiekta tose srityse, kurioje sukurta aiški švietimo krypties vizija ir atitinkamai su tuo susijęs sustiprintas dėmesys ugdymo kokybei, yra vietos dinamikos ir bendruomenės lūkesčių supratimas, aiškus veiksmų planas, taip pat ryžtas užtikrinti, kad geriausi vaikų ir jaunimo mokymo(si) interesai taptų viso proceso prioritetine sritimi.“

Pažymėtinas faktas, kad Lietuvoje yra iš naujo įvertintas ir pakoreguotas pagalbos teikimo neformaliajam ugdymui finansinės paramos mechanizmas.

Visą EBPO parengtą apžvalgą OECD Reviews of School Resources: Lithuania 2016 galite skaityti - http://www.oecd.org/countries/lithuania/oecd-reviews-of-school-resources-lithuania-2016-9789264252547-en.htm

Parengė „Lyderių laikas“

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/tyrimai/neprojekto/3891-ebpo-parengta-lietuvos-mokymosi-itekli-apvalga-

 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.