Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Pedagogų darbo laikas (Tikslinama informacija) (13)

2017 Rugsėjo 5d.

(INFORMACIJA BUS PATIKSLINTA ARTIMIAUSIU METU)

LR darbo kodekso 112 str. 3 d. reglamentuoja darbo laiko trukmę. Remiantis šia nuostata, darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos nustato sutrumpintą darbo laiko normą.

Vadovaujantis LR darbo kodekso 112 straipsnio 4 d. darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, nustatomas sutrumpintas darbo laikas darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato Vyriausybė. 2017 m. birželio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 534 patvirtintas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas nustato mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose, kolegijose, specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose; auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų socializacijos centruose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams, surdopedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos įstaigose; dėstytojams, dirbantiems aukštosiose mokyklose; koncertmeisteriams, akompaniatoriams, dirbantiems mokyklose, meninio ugdymo specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos įstaigose; mokyklų socialiniams pedagogams ne ilgesnę kaip 36 valandų darbo savaitę. Išimties atvejus, kai leidžiama dirbti daugiau kaip 36 valandas per savaitę nurodytiems darbuotojams, nustato švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę” nustatyti atvejai, kada darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo išimties atvejus, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę, ir darbas nelaikomas viršvalandiniu:

1) pavaduojant laikinai nesančius darbuotojus dėl ligos, atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės laikotarpiais;

2) per mokslo metus pasikeitus norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, tarifikuojamos papildomos valandos ir dėl to darbo laiko trukmė per savaitę viršija 36 valandas, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.;

3) mokykloje trūkstant kvalifikuotų specialistų, suderinus su darbuotojų atstovais ir savivaldybės mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, valstybinėje mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su steigėju, o viešosiose įstaigose su visuotiniu dalininkų susirinkimu.

LR darbo kodekso 114 str. 2 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal darbo sutartį ir susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų ir 60 val. per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

Taigi, asmuo gali dirbti keliose darbovietėse ir dvylika valandų per dieną nepažeidžiant darbo ir poilsio režimo, darboviečių skaičius taip pat nėra ribojamas, tačiau pedagogai pedagoginį darbą vieno įstaigoje gali dirbti tik 36 valandas per savaitę arba 40 val. jei patenka į išimtinius atvejus. 

Parengė Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2019-01-03 10:08:03 | Remigijus iš Kreting

„Galėjau nusipirkti“ sunkvežimis su paskola, gauta iš theodore jameson. taip pat naudinga susisiekti su juo dėl paskolos. jo tiesioginis el. laiškas yra: theodorejamesonfinance@gmail.c om Remigijus iš Kretingos, Lietuva

2018-07-31 20:35:31 | Margarita

Sveiki, apsilankiusi internetiniuose puslapiuose radau, jog LŠPS parengtame straipsnyje nurodytas Įsakymas yra netekęs galios 2017-09-29: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-719, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15248 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę“ pripažinimo netekusiu galios

2018-07-31 20:35:22 | Margarita

Sveiki, apsilankiusi internetiniuose puslapiuose radau, jog LŠPS parengtame straipsnyje nurodytas Įsakymas yra netekęs galios 2017-09-29: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-719, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15248 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę“ pripažinimo netekusiu galios

2018-07-31 20:35:13 | Margarita

Sveiki, apsilankiusi internetiniuose puslapiuose radau, jog LŠPS parengtame straipsnyje nurodytas Įsakymas yra netekęs galios 2017-09-29: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas Nr. V-719, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15248 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę“ pripažinimo netekusiu galios

2017-10-18 15:35:21 | Irutė

LR darbo kodekso 114 str. 2 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje ARBA VIENOJE DARBOVIETĖJE, bet pagal darbo sutartį ir susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų ir 60 val. per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.- KURIOJE VIETOJE MAN DK NELEIDŽIA SUSITARTI DĖL PAPILDOMO DARBO TOJE PAČIOJE DARBOVIETĖJE, JEIGU AŠ PASIRAŠYSIU DARBO SUTARTĮ IR SUSITARIMĄ DĖL PAPILDOMO DARBO IR TOSE PAČIOSE PAREIGOSE? DIRBU AUKLĖTOJA DARŽELYJE.

2017-10-18 15:35:05 | Irutė

LR darbo kodekso 114 str. 2 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje ARBA VIENOJE DARBOVIETĖJE, bet pagal darbo sutartį ir susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų ir 60 val. per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.- KURIOJE VIETOJE MAN DK NELEIDŽIA SUSITARTI DĖL PAPILDOMO DARBO TOJE PAČIOJE DARBOVIETĖJE, JEIGU AŠ PASIRAŠYSIU DARBO SUTARTĮ IR SUSITARIMĄ DĖL PAPILDOMO DARBO IR TOSE PAČIOSE PAREIGOSE? DIRBU AUKLĖTOJA DARŽELYJE.

2017-10-16 15:48:24 | Algis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę” TAI KAD ŠIS ĮSAKYMAS NEBEGALIOJA, REIŠKIA MOKYTOJA NEGALI VYRŠYTI 36 VAL. PER SAVAITE DARBO KRŪVIO! TEISINGAI SUPRATAU?

2017-09-18 11:21:07 | Kristina

Visiškai nieks neaišku! Jei darželio auklėtoja dirba tik 0,5 etato, nors norėtų turėti visą krūvį, bet deja, direktorė daugiau jai neduoda(supraskit kaip norit), o kai suserga kokia nors auklėtoja,tai vaduoja tos, kurios turi etatus. . Štai Jums ir LYGYBĖ!!!

2017-09-07 13:21:56 | Virginija

Jei aš teisingai suprantu, auklėtoja maksimaliai gali dirbti 40 val. per savaitę su nekontaktinėmis valandomis. Tik reikia suderinti.

2017-09-06 20:17:22 | ?

Ar čia kalbama apie 36 kontaktines valandas, ar kartu su pridetinem.

2017-09-06 00:07:18 | H

Mokykloje mokytojas, dirbdamas 36 h per sav. gali neblogai užsidirbti, nes tai - gerokai virš 1 etato. Tuo tarpu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 1 etatas ir yra 36 h per sav. Kur logika ir lygybė?

2017-09-05 22:19:02 | to Dalia

Niekada nekreip dėmesio į tuščias kalbas, tiesiog dirbk savo darbą.

2017-09-05 18:49:00 | Dalia

Sveiki. Tai kaip čia dabar gaunas??? Vienoj švietimo įstaigoj dirbant negalima perženkt 36 val.ribos, o dirbant keliose ugdymo įstaigose tame pačiame rajone gali dirbt kiek nori ??? Tada jau tos įtampos ir nebelieka?

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.