Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS TAIKYMO (0)

2017 Rugsėjo 12d.

DĖL SUMINĖS DARBO LAIKO APSKAITOS TAIKYMO

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (toliau – LŠPS), atsižvelgdama į tai, kad nuo 2017-07-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbo kodeksui (toliau – Kodeksas), pasikeitė teisinis reguliavimas, kuris reglamentuoja suminę darbo laiko apskaitą ir siekdama užtikrinti tinkamą Kodekso aiškinimą ir taikymą pedagoginių darbuotojų atžvilgiu, savo kompetencijos ribose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijomis, teikia šį paaiškinimą visiems suinteresuotiems asmenims.

Vadovaujantis Kodekso 115 str. suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į profesinės sąjungos nuomonę (2002 m. DK: įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose ir darbams esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais buvo galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą).

Jeigu nustatyta suminė darbo laiko apskaita, dirbama darbo (pamainų) grafikuose nurodytu laiku, laikantis nustatytų maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. Maksimalusis darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, įskaitant viršvalandžius, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį, negali būti ilgesnis kaip 52val. Darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją prieš 2 darbuotojo darbo dienas.

Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis yra ne daugiau kaip 3 mėnesiai. Apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas turi būti išdirbęs bendrą viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normą. Darbuotojo darbo laiko norma nustatoma vadovaujantis Kodekso 112 str. Taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą, darbo valandų skaičius kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį gali būti skirtingas, neviršijant leidžiamo maksimalusis darbo laiko, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą. Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas dėl jam sudaryto darbo laiko režimo nėra išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio, o jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama kaip už viršvalandinį darbą arba darbuotojo prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1.5, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.

Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo užmokestis gali būti mokamas:

1)             už faktiškai dirbtą laiką, arba

2)             kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį mokamas pastovus darbo užmokestis, nepaisant faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, o galutinis atsiskaitymas už darbą per apskaitinį laikotarpį pagal faktinius duomenis atliekamas apmokant už darbą paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį.

Taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą privaloma laikytis minimaliam nepertraukiamam paros ir savaitės poilsiui nustatytų reikalavimų. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip 11 val. iš eilės, o per 7 paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent 35 val. nepertraukiamojo poilsio laikas. Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip 12 val., bet ne daugiau kaip 24 val., nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti mažesnis negu 24 val. Jeigu budėjimas trunka 24 val., poilsio laikas trunka ne mažau kaip 24 val.

 

LŠPS informacija

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.