Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

 

 

Paskelbti mokytojų etatinį darbo apmokėjimo įvedimą reglamentuosiantys teisės aktai (1)

2018 Balandžio 18d.

Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė teisės aktų, kuriuos reikia priimti, norint nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, projektus. Tai Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir jo 5 priedo pakeitimai, Rekomendacijos dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo ugdymo (išskyrus – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas darbo krūvio sandaros ir Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika. 

Įvertinę šių dokumentų projektus, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ekspertai konstatavo, jog Švietimo ir mokslo ministerija iš esmės nenukrypo nuo pasiektų susitarimų su švietimo profesinėmis sąjungomis. Kaip ir buvo sutarta, švietimo profesinės sąjungos pateikė pastabas minėtų dokumentų projektams, kad jie visiškai atitiktų minėtų susitarimų raidę ir dvasią.

Įstatymo projektui pateikti du pasiūlymai. Pirma, į įstatymo 5 priedą siūloma įrašyti nuostatą, kad 15 procentų kontaktinių valandų mokytojo etate turi būti skirtos pamokoms, skirtoms mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, pamokoms mokymosi pagalbai teikti, neformaliojo vaikų švietimo valandoms, vadovavimui mokinių brandos darbams. Šio siūlymo argumentacija – kiekvienas mokytojas turi pareigą individualizuoti ugdomąją veiklą, didesnį dėmesį skirti skirtingiems mokinių poreikiams ir tos 15 procentų kontaktinių valandų leis realiai jam tai padaryti. Antras siūlymas – tame pačiame įstatymo priede esančiose pastoviosios atlyginimo dalies koeficientų lentelėse panaikinti koeficientų „persidengimus“, naikinant koeficientų „šakutes“ ir paliekant tik dabar egzistuojančias maksimalias ribas. Šio siūlymo argumentai yra šie: atlyginimų skirtumas, taikant minimalius ir maksimalius koeficientus yra nereikšmingai menkas (pvz. mokytojui metodininkui, turinčiam nuo 10 iki 15 metų už etatą, taikant minimalų koeficientą, priskaičiuojama 999.05 Eur, o maksimalų – 1017.6 Eur. Esantis skirtumas vos 17 Eur). Nesant racionaliai pagrįstos ir mokytojo darbo kokybę vertinančios koeficientų nustatymo tvarkos, dėl menko atlyginimo skirtumo mokyklose kyla niekam nereikalinga įtampa, dalis mokytojų jaučiasi nepelnytai diskriminuojami. To išvengti padėtų „nesantaikos obuolio“ – atlyginimų koeficientų „šakučių“ – sunaikinimas..

Rekomendacijose dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo ugdymo (išskyrus – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas darbo krūvio sandaros vietoje nieko nesakančios formuluotės „kiekviena mokykla susitaria“, numatyti, kad susitarimai fiksuojami kolektyvinėje sutartyje ir (ar) darbo tvarkos taisyklėse. Tose pačiose Rekomendacijose siūloma nustatyti, kad mokyklos vadovas mokytojų pareigybių sąrašą tvirtina suderinęs su darbuotojų atstovais. Šie siūlymai grindžiami tuo, kad visi svarbiausi susitarimai mokykloje dėl naujos darbo apmokėjimo tvarkos – derinimo ir susitarimo procedūros kokiais terminais ir principais bus skirstomi mokytojų etatų darbo krūviai, t.p. kontaktinių valandų paskirstymo principai pagal dalyką/dalykų grupes/mokymo modulius ar kitus mokykloje sutartus kriterijus bei nekontaktinio darbo valandoms priskiriamų konkrečių veiklų sąrašas – turėtų tą patį teisinį svorį ir būtų fiksuojami vienodai. Taip pat, siūloma Rekomendacijose nevartoti teisiškai negaliojančios sąvokos "kompetencijų lygmuo“, paliekant dabar esančią sąvoką „kvalifikacinė kategorija“.

Kelios pastabos pateiktos ir dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos. Visų pirma, siūloma išbraukti visus punktus, kuriuose minimi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu nenumatyti specialieji reikalavimai, kuriuos ketinama kelti mokytojams. Kalba eina apie papildomus reikalavimus turėti vieną ar kitą kvalifikacinę kategoriją, vadovo pageidaujamu lygiu mokėti užsienio kalbas ar formaliai patvirtinti kompiuterinio raštingumo lygį.  Metodikoje siūloma įtvirtinti principą, jog mokytojų teisių ir pareigų, nustatytų Švietimo įstatyme, į pareigybes aprašymą automatiškai perkelti negalima, o, atsižvelgiant į švietimo įstaigos specifiką, susitarimus su darbuotojų atstovais ir kitus vidaus teisės aktus, privalu jas detalizuoti. Tokiu būdu bus išgyvendinta gaji praktika, kai mokytojams numatomos tik abstrakčios Švietimo įstatyme įrašytos teisės ir iki smulkmenų išdėstomos kelios dešimtys pareigų. Galų gale, Metodikoje siūloma įrašyti papildomą punktą, numatantį, kad mokytojo pareigybės aprašymą tvirtina švietimo įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais.

Visi minėti pasiūlymai yra pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui akad. Eugenijui Jovaišai.

Įstatymo projektą rasite čia>>

LŠPS siūlymus dokumentams rasite čia>>

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos informacija

 

 

 

 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2018-04-24 13:49:43 | Daiva

Nesuprantu darželių auklėtojų koficiantai projekte tokie patys kaip ir dabar tai kur tas didėjimas atlyginimo

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.