Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Pasiklydus mokytojų kompetencijų labirinte (7)

2018 Gegužės 16d.

Švietimo ir mokslo ministerija pristatė Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo projektą. Dokumento, kurį paruošė neformali ekspertų grupė, atsiradimo kontekstas nėra visiškai aiškus. Švietimo bendruomenėje sklando gandas, kad jis paskubėtas paviešinti, reikalaujant Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariams, kurie nori jį matyti kartu su ruošiamu etatinio mokytojų darbo apmokėjimo projektu. Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ekspertai susipažinę su kompetencijų aprašo, kuris iš esmės reguliuos mokytojų rengimą ir visą jų profesinę veiklą, projektu,  mano, kad jį reikia iš esmės tobulinti.

Be to, kad nėra visiškai aiški šio aprašo paskirtis, net patys dokumento autoriai negali atsakyti į daugelį klausimų. Koks turėtų būti Kompetencijų aprašo statusas/santykis su kitais teisės aktais? Ar galima šį dokumentą sieti su pedagogų veiklos vertinimu ar kitais profesinės veiklos aspektais? Koks šio dokumento santykis su planuojamu rengti švietimo profesijų standartu? O juk į šiuos klausimus reikia atsakyti ne pateikus dokumentą svarstymui, o prieš pradedant jį ruošti.

Mokytojų kompetencijų apraše būtina atskirti gebėjimus nuo funkcijų, nes projekte pirmieji maišomi su galimai privalomomis pedagogo funkcijomis. Pavyzdžiui, šalia pradedančiajam mokytojui būtino gebėjimo žinoti „pagalbos ugdytiniui teikimo būdus ir formas“, iš jo reikalaujama teikti “pagalbą įvairių gebėjimų ir poreikių ugdytiniams, taikant tipinius, standartizuotus sprendimus”. Ir apskritai, šis kompetencijas aprašantis dokumentas daug labiau panašus į detalų mokytojo ar pagalbos specialisto pareigybės aprašymą.

Kita aprašo trūkumas – didelė apimtis ir įmantrios, kartais kone pažodžiui išverstos iš anglų kalbos, formuluotės. Tuo tarpu mokytojo (kaip ir bet kurios profesijos) kompetencijai keliami reikalavimai turi būti visiems suprantami. Juose, iš vienos pusės, turi būti aiškiai nustatytos mokytojų kompetencijos, reikalingos profesiniam tobulėjimui, o iš kitos – jos turi būti suvokiamos kaip įgūdžiai, žinios bei supratimas, leidžiantys sėkmingai atlikti savo tiesiogines funkcijas. Kartu reikia sukurti efektyvią ir realiai veikiančią sistemą, kuri leistų mokytojams patiems nustatyti, kokių kompetencijų jiems trūksta ir savarankiškai spręsti, kaip jas įgyti. Visa tai taip pat vienaip ar kitaip turi atsispindėti kompetencijų apraše.  

Kaip rodo ilgametė praktika, jei norima, kad bet kuri sistema veiktų ji turi būti konkreti, tiksli, objektyviai pamatuojama ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai. Nagrinėjant  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo projektą, susidaro įspūdis, kad jo rengėjai pamiršo, jog įstatymiškai apibrėžta, kad mokytojas, tai asmuo, ugdantis mokinius, tad pagrindinis jo darbas – mokyti mokinius. Tuo tarpu kompetencijų (pareigybių?) aprašo kūrėjai jam numato tokias funkcijas (kompetencijomis jas vadinti nesiverčia liežuvis), kaip ugdytinių pažinimo priemonių, pasirinktų veikimo strategijų, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų ekspertinį vertinimą, pedagogų kompetencijų tobulinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą ar naujų bendradarbiavimo tinklų veiklų inicijavimą ir vadovavimą jiems. Čia galima pajuokauti, kad tokia kompetencijas (pareigines funkcijas pareigines?) turintys mokytojai be darbo paliks visus Švietimo ir mokslo ministerijos bei ją aplipusių įstaigų specialistus. Kad taip neatsitiktų ir mokytojas visų pirma matytų mokinį, reikia tiek žemiausio, tiek aukščiausio kompetencijos lygmens mokytojo veiklą pirmiausia vertinti klasės ir mokyklos lygiu. O kompetencijos „peržengiančios“ šias ribas turėtų būti vertinamos kaip leidžiančios mokytojams itin inovatyviai ar originaliai ugdyti išskirtinių poreikių mokinius ar siekti profesinės karjeros už mokyklos sienų. O jei vis dėlto bus sukama kompetencijų aprašo rengėjų siūlomu keliu, kaip ir prieš dešimtmetį aukščiausią kompetenciją turintys mokytojai didžiąją dalį sau privalomų darbų dirbs ne mokykloje, o Lietuva toliau virkaus dėl menkų moksleivių ugdymo rezultatų.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nuomone visos aukščiau išvardintos problemos apraše atsirado, nes jo autoriai neatsižvelgė ir į du (iš trijų) 2017 m. švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017 – 2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus – individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas bei įrodymais grįstas mokymas.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga vertindama Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo projektą, tikisi, kad jis organiškai derės su planuojamais mokytojų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybiniais pokyčiais. Deja, įvertinti dermę (ar jos nebuvimą) sunku, nes minėtus pokyčius reglamentuojantys dokumentai dar neįvydo dienos šviesos.

Galų gale, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai turi aiškiai pasakyti kur link judės mokytojų atestacijos tvarkos pokyčiai ir paneigti (o gal patvirtinti?) gandus, jog dabar galiojančią atestaciją, kas iš esmės yra mokytojo kompetencijos ir veiklos vertinimas, pakeis mįslingas mokytojo kompetencijos lygmens nustatymas, remiantis aukščiau aptartu Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašu.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas

Audrius Jurgelevičius

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė

Tatjana Babrauskienė

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2019-02-07 16:13:58 | Gražina

Sveiki, ačiū, kad viešinate. Įdomūs gandai dėl atestacijos. Gal žinoma, kada rengiami/planuojami nauji atestacijos nuostatai? Ir ar iš viso verta rinkti dokumentus atestacijai pagal dabartinius reikalavimus, jei atestuotis planuojama 2019 metų II pusmetį?

2018-05-21 13:16:18 | lina

Sveiki, ačiū, kad viešinate. Įdomūs gandai dėl atestacijos. Gal žinoma, kada rengiami/planuojami nauji atestacijos nuostatai? Ir ar iš viso verta rinkti dokumentus atestacijai pagal dabartinius reikalavimus, jei atestuotis planuojama 2019 metų pradžioje?

2018-05-21 12:55:41 | mokytoja

O ar kas patikrino kompetencijų sąrašo sudarytojų kompetencijas/

2018-05-21 12:55:34 | mokytoja

O ar kas patikrino kompetencijų sąrašo sudarytojų kompetencijas/

2018-05-21 12:55:28 | mokytoja

O ar kas patikrino kompetencijų sąrašo sudarytojų kompetencijas/

2018-05-19 20:13:16 | Audrius Jurgelevičiu

Mielieji, komentuokite apie tai kas čia parašyta. O stažas nenukentės, kaip nenukenčia ir dabar, kai dirbate keliolika valandų per savaitę.

2018-05-18 12:30:43 | Prašome parašyti

Kaip bus su mokytojų stažu, jei neturės pilno etato.???

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.