Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Mokyklose turi būti laikomasi higienos normų (41)

2018 Gegužės 28d.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) primena, kad mokyklose, kuriose neįmanoma užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos, darbo laikas turi būti trumpinamas.

Vadovaujantis Švietimo įstatymo 59 str. 7 d. 3 p. švietimo įstaigos vadovas atsako už sveiką ir saugią aplinką įstaigoje.

Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1224) Darbdavys, užtikrindamas darbuotojų saugą ir sveikatą, turi pasirūpinti, kad koks rastas trūkumas, galintis turėti įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai, būtų kuo skubiau pašalintas. Nuostatų 12.1 punktas numato, kad darbo patalpose darbo metu temperatūra, atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinę įtampą, turi būti tinkama darbuotojams ir atitikti parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485). 

Darbo patalpų oro temperatūros parametrus, jų vertes bei matavimo reikalavimus darbo patalpose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770. Šiluminės aplinkos parametrai yra oro temperatūra, oro santykinis drėgnumas ir oro judėjimo greitis. Šiluminės aplinkos parametrų vertės yra nustatomos atsižvelgiant į metų laikotarpį ir atliekamų darbų sunkumo kategoriją (lengvas (Ia, Ib), vidutinio sunkumo (IIa, IIb), ir sunkus fizinis darbas (III)). Dirbant biure, vasaros sąlygomis (vėdinimo laikotarpiu), kai darbas reikalauja nedidelės fizinės įtampos sėdint, stovint ar vaikštant (darbo sunkumo kategorija Ib), darbo patalpų oro temperatūra turėtų būti 23-26 laipsniai C. Higienos norma numato kokiai temperatūrai esant patalpoje, kiek valandų darbuotojas gali dirbti. Šiluminio komforto aplinkos sąlygos turi būti užtikrintos projektuojant, steigiant naujas ir naudojant darbo vietas. 

Ugdymo įstaigose esančioms darbo vietoms privaloma taikyti minėtas higienos normas ir užtikrinti tinkamą patalpos temperatūrą. Tokiu būdu sudaromos tinkamos darbo sąlygos darbuotojams, bei ugdymo sąlygos moksleiviams. Jei neįmanoma užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos, darbo laikas turi būti trumpinamas atsižvelgiant į Higienos normoje 69:2003 pateiktus reikalavimus.

 

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2018-05-30 17:38:18 | Rima

Daug kas Lietuvoje turi būti... Reikia kovoti ir kovoti, už tai, kas turi be kovos priklausyti. Mums - karšta, o galvos perkaitę - vadovaujantiems...

2018-05-30 17:38:10 | Rima

Daug kas Lietuvoje turi būti... Reikia kovoti ir kovoti, už tai, kas turi be kovos priklausyti. Mums - karšta, o galvos perkaitę - vadovaujantiems...

2018-05-30 17:38:10 | Rima

Daug kas Lietuvoje turi būti... Reikia kovoti ir kovoti, už tai, kas turi be kovos priklausyti. Mums - karšta, o galvos perkaitę - vadovaujantiems...

2018-05-30 11:36:51 | Mokytoja

Saulei jūsų higienos normos vienodai rodo. Ji kaitina ir tiek. Kabinete 31 laipsnis karščio atidarius visus langus, mat paskutinis aukštas. Kai bus sumontuoti kondicionieriai ir skirta lėšų jų eksploatacijai, tada vadovai galės užtikrinti tinkamą darbui patalpų temperatūrą. O pakolkas toks reikalavimas skamba kaip pasityčiojimas. Trys savaitės pamokų po medžiu - labai efektyvus ugdymo procesas. Gal tegu švietimo ministerijos šulai po medžiu 3 savaites posėdžiauja. Kur nors šalia skruzdėlyno. Gal pradėtų mąstyti.......

2018-05-30 11:36:45 | Mokytoja

Saulei jūsų higienos normos vienodai rodo. Ji kaitina ir tiek. Kabinete 31 laipsnis karščio atidarius visus langus, mat paskutinis aukštas. Kai bus sumontuoti kondicionieriai ir skirta lėšų jų eksploatacijai, tada vadovai galės užtikrinti tinkamą darbui patalpų temperatūrą. O pakolkas toks reikalavimas skamba kaip pasityčiojimas. Trys savaitės pamokų po medžiu - labai efektyvus ugdymo procesas. Gal tegu švietimo ministerijos šulai po medžiu 3 savaites posėdžiauja. Kur nors šalia skruzdėlyno. Gal pradėtų mąstyti.......

2018-05-30 09:02:49 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-30 09:02:49 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-30 09:02:49 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-30 09:02:49 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-30 09:02:49 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-30 09:02:37 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-30 09:02:27 | Danutė

Pagal čia nurodytą higienos normą ir higienos normą, kuri taikoma mokyklose, klasėse temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 28 laipsniai. Pagal higienos normos HN 69:2003 5 priedą, kuris reglamentuoja, kiek ir nuo kokios temperatūros reikia trumpinti darbo laiką, gauname: kai 28 laipsniai - darbo diena 8 val. kai 28,5 laipsniai - darbo diena 7 val. kai 29 laipsniai - darbo diena 6 val. kai 29,5 laipsniai - darbo diena 5,5 val. kai 30 laipsnių - darbo diena 5 val. kai 30,5 laipsnių - darbo diena 4,5 val. ir t.t. Taigi, reikia pamatuoti klasėje esančia temperatūrą (aišku, būkime sąžiningi ir nematuokime uždarius visus langus ir atidarius visas žaliuzes saulei...) ir vadovautis šia higienos norma.

2018-05-29 21:54:42 | tavo tevas

PRITARIU TAVO MAMAI FSIO SAUNAM IS TOS MOKIKLOS NEBEREIKE MUM

2018-05-29 21:52:34 | tavo mama

VAPSE FIGNIA SUDAS TA MOKYKLA NEPRASMINGA

2018-05-29 21:46:31 | Zita

Dirbu antra diena 32 laipsnių temperatūroje. Direktorė pasakė, kad jokių trumpinimų negali būti.

2018-05-29 21:46:28 | Zita

Dirbu antra diena 32 laipsnių temperatūroje. Direktorė pasakė, kad jokių trumpinimų negali būti.

2018-05-29 20:54:25 | Kai kurie direktoria

Marijampolėje, po LŠPS pateiktų rekomendacijų, dalis direktorių atsižvelgė į žmogišką faktorių ir pamokas sutrumpino šiandien ir ryt. Toliau bus atsižvelgiam į orų prognozes.

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:12 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:11 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:11 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:06 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:06 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:23:05 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 20:22:58 | Steimantunas

Nu krc zdarova. Snd parasiau puopa tai gal baigem baerius i nebevyniojam i ta sule dw

2018-05-29 18:30:41 | Dalia

Labai karšta klasėse, neįmanoma dirbti.Kol nebus pritaikyti kabinetai normaliam darbui, apie mokslo metų ilginą negal būti ir kalbos.Kaip visada, pirma padaro, o paskui galvoja. Tai kada nors pirma pagalvokit, mieli ponai, o paskui darykit.

2018-05-29 17:12:07 | mokytojas

REIKIA ATŠAUKTI MOKSLO METŲ PRAILGINIMĄ!

2018-05-29 16:58:22 | Labai karšta

Mes sutrumpinom. Mokytojai pamokas veda lauke ant suoliukų, po medžiais. Kažkaip laikomės. Bet dar 3 savaitės... ir net baisu pagalvot ką mūsų "gerbiama valdžia", perkaitusiomis galvomis, dar sugalvos.

2018-05-29 16:16:05 | ministrei

Vaikai jau eina prie upės maudytis(pamokų metu). Kas juos sulaikys? Kiek mokytojų laukia nelaimė? Ilgina darba iki birželio 15, o į temperatūra niekas nežiūri. Klasėse tvankuma, vaikai sėdi išleipę. Lauke -karštis, kur juos padėti? Gal ministė gali atsakyti?

2018-05-28 22:52:52 | mmm

30 laipsnių kabinete. Ar tai normalu? Langai ir durys atidarytos... vaikams bloga

2018-05-28 22:46:01 | skaiste

įstaigos vadovas atsako už saugią darbo aplinką- nejuokinkit 30 žmonių sėdi 35 laipsnių karštyje, o vadovas prie ventiliatoriaus.

2018-05-28 22:42:28 | rita

Na mūsų ministrei nė motais, kad vaikai dūsta, mokyklos nepritaikytos (be kondicionierių), tęsti mokslo metus ir viskas, o naudos nulis (tikisi i vadovavimo istoriją įeiti, nesvarbu kokiu būdu

2018-05-28 22:42:24 | rita

Na mūsų ministrei nė motais, kad vaikai dūsta, mokyklos nepritaikytos (be kondicionierių), tęsti mokslo metus ir viskas, o naudos nulis (tikisi i vadovavimo istoriją įeiti, nesvarbu kokiu būdu

2018-05-28 19:49:22 | Vilnius

Mokiniai jau beveik visą gegužę dūsta nuo tvankumos klasėse.

2018-05-28 17:59:37 | Levinskaitė

Šiandien dirbau 31 laipsnio karštyje.

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.