Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

LŠPS kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl G. Steponavičiaus viešo pasisakymo (0)

2018 Birželio 28d.

Informuojame, kad Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją prašydama įvertinti ar Seimo narys Gintaras Steponavičius savo viešu pasisakymu 2018 m. birželio 22 d. nepažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintų Valstybės politikų elgesio principų.

 

Kreipimosi į Etikos ir procedūrų komisiją tekstas:

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 78 str. 1 d. 8 p., prašome Etikos ir procedūrų komisijos įvertinti ar Seimo narys Gintaras Steponavičius savo viešu pasisakymu 2018 m. birželio 22 d. vykusio Seimo nenumatyto posėdžio metu, diskusijose dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 16, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIIP-2181(2)), nepažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintų Valstybės politikų elgesio principų.

Seimo narys Gintaras Steponavičius savo pasisakymo metu viešai teigė, kad:

 „Ga­lu­ti­nis pro­jek­to va­rian­tas gi­mė už­si­da­rius su vie­na švie­ti­mo vi­suo­me­nės gru­pe, net­gi ne vi­so­mis, o da­li­mi mo­ky­to­jams at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų, pus­an­tro mė­ne­sio ne­ro­dant ši­to de­ry­bų re­zul­ta­to nei va­do­vams, nei sa­vi­val­dy­bėms. Stai­ga ko­vo mė­ne­sį tas va­rian­tas at­si­ra­do, iš­vy­do die­nos švie­są.“.

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nuomone šie Seimo nario teiginiai neatitinka tiesos dėl sekančių priežasčių:

  1. Švietimo sektoriaus darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos dar 2000 m. pradėjo diskusijas dėl etatinio mokytojo darbo apmokėjimo sistemos įvedimo, atsižvelgiant į tai, kad esamas apmokėjimas neatliepia šiandienos darbuotojų poreikių ir neužtikrina oraus darbo užmokesčio už visus atliekamus darbus.
  2. 2017 m. lapkričio 22 d. pasirašytos Švietimo šakos kolektyvinės sutarties 8.12 p. numato, kad sutarties šalys susitaria nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesti etatinio mokytojų apmokėjimo modelį, skiriant tam reikiamas lėšas iš valstybės biudžeto. Susitarimą pasirašė šešios švietimo šakos profesinės sąjungos, kurios atstovauja didžiąją dalį švietimo sektoriaus darbuotojų.
  3. 2017 m. kovo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-129 buvo sudaryta speciali darbo grupė, kurios užduotis – parengti etatinio mokytojų apmokėjimo metmenis ir modelį įgyvendinančių teisės aktų projektus. Į darbo grupę buvo įtraukti įvairių sričių atstovai, tarp jų buvo ir savivaldybių, švietimo įstaigų vadovų ir net Švietimo šakos kolektyvinės sutarties nepasirašiusios profesinės sąjungos atstovai.
  4. 2018 m. kovo 16 d. protokolu buvo suderinti etatinio mokytojų apmokėjimo modelio tikslai, principai ir įgyvendinimo priemonės. Šį protokolą pasirašė trijų profesinių sąjungų atstovai, gavę įgaliojimus iš savo organizacijų kolegialių valdymo organų.
  5. Etatinio mokytojų apmokėjimo modelio svarstymo Seimo Švietimo ir mokslo komitete metu, visos suinteresuotos grupės turėjo galimybę dalyvauti posėdžiuose, teikti savo pastabas, siūlymus, išsakyti savo argumentus, nuomonę, abejones ir nuogąstavimus.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, bei atsižvelgiant į tai, kad mokytojų etatinio apmokėjimo modelio rengimas buvo viešas, tinkamai reglamentuotas ir daugiau kaip metus trukęs procesas, kuriame buvo sudarytos sąlygos dalyvauti visoms švietimo visuomenės atstovų grupėms, galima teigti, kad Seimo nario Gintaro Steponavičiaus išsakyti teiginiai neatitinka tikrovės ir gali būti vertinami kaip šmeižtas, kuris daro realią žalą derybose dėl etatinio mokytojų apmokėjimo modelio dalyvavusioms ir šį modelį palaikančioms profesinėms sąjungoms.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga prašo įvertinti Seimo nario Gintaro Steponavičiaus viešą pasisakymą ir įpareigoti viešai atsiprašyti už tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimą ir visuomenės klaidinimą.

 

 

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.