Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Toliau tobulinamas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis (0)

2018 Gruodžio 20d.

Šalies Prezidentė D. Grybauskaitė pagaliau patvirtino 2019 m. valstybės biudžeto projektą bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir jo 5 priedo pakeitimus.

2019 m. valstybės biudžete yra numatytos lėšos nuo sausio 1 d. 10 procentų padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientus (Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 8.7 punktas), nuo rugsėjo 1 d. pabaigti įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą (Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 8.12 punktas) bei skirti papildomą finansavimą pagalbos mokiniui specialistų etatams mokyklose.

Svarbūs pokyčiai atsirado ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir jo 5 priede. Įstatyme nebeliko dvejopo – savaitinio ir metinio – mokytojo etato valandų skaičiavimo. Visos mokytojo darbo valandos skaičiuojamos per metus. Kiek paprastesnė tapo mokytojo etato struktūra, nes į vieną buvo sujungtos I ir II „kišenės“. Dabar ši etato dalis vadinama kontaktinėmis valandomis, o į ją įeina visos mokomiesiems dalykams skirtos valandos (įskaitant neformaliojo ugdymo bei konsultacines), taip valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei. Pasikeitė ir etate galimų kontaktinių valandų ribos – nuo 1010 iki 1410. Antroje „kišenėje“ liko valandos, susijusios su mokytojo profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei. Šios veiklos valandų ribos – nuo 102 iki 502. Pagrindinis tokio „kišenių“ sujungimo argumentas – noras pabrėžti, jog pamokų vedimas, ruošimasis joms bei vadovavimas klasei yra svarbiausios mokytojo veiklos sritys, todėl ir etate jos turi didesnį svorį. Taip pat, ištaisyta klaida, kai nuo rugsėjo 1 d. netikėtai „paaiškėjo“, kad yra mokytojų neva tai absoliučiai nedalyvaujančių mokyklos bendruomenės gyvenime, nes ankstesniame įstatymo variante buvo galimybė neapmokėti šių veiklų. Dabar gi, tokių esančių „beorėje erdvėje“, o tiksliau – savotiškai diskriminuojamų, neliks. Prezidentės pataisose atsirado ir papildomi saugikliai, užkertantys manipuliacijų galimybes formuojant mokytojo etatą. Tai ir maksimali kontaktinių valandų, skirtų  privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, riba – 888 valandos per metus. Tai minimali valandų, skirtų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, riba – 355 valandos per metus. Tai ir minimalus valandų, skirtų klasės vadovui, skaičius – 152 valandos per metus. Labai svarbu, kad vietoj iki šiol buvusių naujos darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimo rekomendacijų, daugelis dalykų bus aiškiai apibrėžti švietimo ir mokslo ministro įsakymais. Įsakymais bus apibrėžtas mokytojo darbo krūvio sandaros nustatymas, darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos, veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, ir veiklų mokyklos bendruomenei, aprašai. Tai bus galimybė išvengti daugybės iracionalių ar tiesiog absurdiškų interpretacijų, formuojant mokytojų etatus bei nustatant jų darbo grafikus.

Kartu, laikinai einančio švietimo ir mokslo ministro pareigas, susisiekimo ministro R. Masiulio sudaryta darbo grupė, kurioje yra visų švietimo profesinių sąjungų, mokyklų vadovų asociacijų bei savivaldybių atstovai, paskubomis parengė Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) darbo krūvio sandaros nustatymo taisyklių projektą (projektas pridedamas). Jame detalizuojama kaip ir pagal kriterijus skirtingų dalykų mokytojams turėtų būti skirstomos pasiruošimo pamokai bei vadovavimo klasei valandos, taip pat, rekomendacijos veiklų skirstymui, atsižvelgiant į mokytojo turimą kvalifikacinę kategoriją. Ir nors pagal Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties 17 punktą šio teisės akto projektas turi būti derinamas su sutartį pasirašiusiomis švietimo profesinėmis sąjungomis, tačiau labai svarbu, jog savo nuomonę pareikštų kuo platesnė švietimo bendruomenės dalis – mokytojų dalykinės asociacijos, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo skyriai ir net kolektyvinės sutarties nepasirašiusi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. Nes tik diskusijos plačiame rate leis pasiekti optimalų rezultatą.

 Projektas

LŠPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.