Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Švietimo profesinės sąjungos šakos kolektyvinėje sutartyje sutarė dėl pedagogų atlyginimų didinimo 2020 metais (21)

2019 Birželio 14d.

Birželio 13 d. Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo – atstovai tęsė derybas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl sutarties keitimo. Per dvi valandas trukusį susitikimą buvo kalbama apie profesinių sąjungų pateiktus siūlymus. Šalys sutarė kiek kitaip žiūrėti į siūlomus susitarimus – palaipsniui į ilgą perspektyvą nukreiptus daugiau deklaratyvius siekius keisti konkrečiais, vienerių metų laikotarpiu įgyvendinamais susitarimais. Toks požiūris itin aktualus, žinant, jog jau 2020 metais vyks rinkimai į Seimą ir gali pasikeisti valdančioji dauguma ir jos suformuota vyriausybė.

Bene daugiausiai laiko pokalbis sukosi apie atlyginimus. Šalys pasiekė sutarimus dėl keturių punktų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. valstybės biudžete vėl bus skirtos lėšos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pedagogų išeitinėms kompensacijoms mokėti. Šis susitarimas prisidės prie prielaidų jauniems mokytojams ateiti į šalies mokyklas kūrimo.

Taip pat, buvo sutarta, pradedant 2020 metais, kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) sudarytų 150 proc. šalies VDU.

Trečias susitarimas buvo pasiektas dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo pedagogų darbo užmokesčio didinimo. Sutarta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais, kartu visus koeficientus padidinant 10 procentų. Taip pat, dviejų pirmųjų ugdymo pakopų pedagogams neliks koeficientų „žirklių“ ir bus įvesti papildomi – 20 ir 25 metų – stažo „laiptai“, atitinkamai numatant jiems didesnius atlyginimus. Šiuo žingsniu vyriausybė realiais veiksmais, o ne tuščiomis deklaracijomis pademonstruos ankstyvojo vaiko ugdymo svarbą. Kartu sutarta nuo 2022 m. didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičių etate iki 6 val.

Paskutinis su darbo užmokesčio kėlimu susijęs susitarimus yra nukreiptas į ilgesnę perspektyvą –  sutarta iki 2025 m. pasiekti, kad mokytojų VDU sudarytų 130 proc. šalies VDU. Pasiekę šiuos susitarimus, abiejų pusių derybininkai pakartojo savo principinę nuostatą, kad sutartos nuostatos galios visiems valstybės ir savivaldybių švietimo ir mokslo įstaigų pedagogams, nepaisant jų narystės profesinėje sąjungoje.

Ne mažiau svarbūs pasiekti preliminarūs susitarimai, kurie bus taikomi tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams. Tai ir teisė į 2 papildomas kasmetinių atostogų dienas, teisė į 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio. Kokios trukmės atostogas rinktis palikta nuspręsti pačiam darbuotojui. Taip pat, buvo sutarta dėl nuostatos, kuri grąžins darbdavio, t. y. švietimo įstaigos lygmeniu veikiančiai profesinės sąjungos organizacijai, naujuoju Darbo kodeksu apribotas galias – teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Taip pat buvo pakoreguoti susitarimai susiję su šios kolektyvinės sutarties vykdymo kontrole bei jos atnaujinimo galimybėmis.

Kitas, galbūt paskutinis, derybininkų susitikimas numatytas birželio 27 d.  

LŠMPS informacija
Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *
Komentarai:
2019-06-25 22:44:33 | LIDIJA RIEBALUOTA

Man neramu dėl lyderio Navičioko

2019-06-17 16:04:04 | Vaidai

Gerb. Vaida, viskas vyksta etapais. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje yra tai numatyta. Pirmiausiai sureguliuoti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo mokytojų darbo apmokėjimo tvarką. Tai prasidėjo 2018-09-01, šiemet nuo 2019-09-01 prasidės antras etapas. Po to kai užbaigiamas darbas šiuo klausimu, sutarta, kad bus peržiūrima ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimo tvarkos. 2020 m. bus didesnis dėmesys skiriamas IU ir PU, o toliau ir pagalbos mokiniui specialistų problemoms. Aš tikrai suprantu, kad norisi visko greitai, čia ir dabar, bet imantis visko, dažniausiai liekama su niekuo. Derybose dėl Kolektyvinės sutarties atnaujinimo buvo sutarta, kad imamės keisti po keletą atskirų punktų, kad jie būtų įgyvendinami ateinančiais metais. Sekančių metų biudžete prioritetas bus pagalbos mokiniui specialistų DU. Be to šie specialistai tikrai nėra užmiršti. Artimiausiu metu turi būti atnaujinta darbo grupė, kurioje ekspertai iš pačių pagalbos mokiniui specialistų toliau dėlios visų pagalbos mokinių specialistų etatų struktūrą ir viskas kas su ja susiję. Pagarbiai, Egidijus Milešinas LŠMPS pirmininkas

2019-06-17 13:49:03 | Vaida

Konkretus klausimas buvo suformuluotas pirmame poste : "Kodėl neminimi paglbos mokiniui specialistai?" Jūs, kaip sugebėjote, taip atsakėte. Ačiū ir už tai. Dabar išsirutuliojo diskusija ar ginčas, net nežinau, kaip jį pavadinti, dėl specialistų skaičiaus organizacijoje. Jūs nenorite, o gal nesugebate konkrečiai atsakyti, o remiatės neaiškiais argumentais - kažkokiose paslaptingose LT 30 mokyklų trys nariai. Todėl aš vis dar tikiuosi atsakmo, be jokių pkčių ar asmeniškumų. Geros dienos.

2019-06-17 12:38:58 | Vaidai

KONKRETŲ klausimą, dėl kurio taip rūpinatės, suformuluosite, ar jau imatės dar vieno - kaltintojos - vaidmens ? :D

2019-06-16 22:20:27 | Vaida

Tai kad Jūs klaidinate skaitytojus. Todėl ir klausiu bei prašau patikslinti su visa pagarba. Nes iš dangaus bet kas gali taip nekonrečiai komentuoti. Žinau, kad kiekvieno miesto ar rajono profesinei sąjungai priklauso ne vienas specialistas. Tai tiek. O rašau ir klausinėju dėl to, kad man rūpi visų mūsų - tiek mokytojų, tiek ikimokyklinio ugdymo pedagogų, tiek neformaliojo ugdymo, tiek specialistų reikalai ir problemos.

2019-06-16 14:02:02 | Vaidai

:D Tai jūsų tikslas kuris : specialistų problemų sprendimas ar seklio Morkos vaidmuo ? :D

2019-06-16 11:48:52 | Vaida

Tai kokiiu rajonų mokyklas (30 ) jus skaičiavote, bevardis komentatoriau? Gal parasykite visos LT duomenis. Bet kazin ar juos turite, nes anksciau istojusieji skaitėsi kaip tiesiog darbuotojai, ir neskirstyti pagal pareigas..

2019-06-16 11:15:10 | Linai

Miela Lina, jūs pamirštate vieną svarbią detalę, - PS nario PAREIGAS. Jei PS narys tikrai žino, kokios jo profesinės problemos svarbios, - nepakanka TIK kas mėnesį pervesti 0,78% nario mokestį (kurio trečdalis lieka jums pirminėje organizacijoje), bet ir privalu AKTYVIAI dalyvauti PS veikloje. Specialistų (kurių mokyklose tikrai negausu) atveju itin svarbu nuolat INFORMUOTI visus PS lygmenis, KELTI savo profesines problemas, nes savaime tikrai jos neišsispręs. Deja profsąjungos dar nėra tokios stiprios, kad galėtų samdyti visų švietimo grandžių ekspertus, kurie identifikuotų ir kontroliuotų visų švietimo darbuotojų grupių situaciją, todėl kiekvieno PS nario aktyvumas ir įsijungimas į tų problemų sprendimą yra labai svarbus. Kai narys kreipiasi į pirminės organizacijos ar susivienijimo koordinatorius, jo klausimas/problema iškart siunčiama LŠMPS specialistams ir prasideda informacijos rinkimas bei būdų, kaip spręsti problemą, paieška. Kuo daugiau PS narių panašias problemas kelia, tuo lengviau suburti plačią darbo grupę ir inicijuoti pakeitimus įvairiuose dokumentuose, įstatymuose ir pan. Nes stebuklų nebūna - savaime niekas nevyksta, viskam reikia kruopštaus darbo ir laiko.

2019-06-16 09:39:00 | Lina

Kažkodėl, kai rašomas prašymas stojimo į profesinę sąjungą mielai priimamas bet kokio švietimo darbuotojo mokestis ir nesakoma, kad jūsų atstovų (švietimo pagalbos specialistų) per mažai ir jūsų interesai bus paskutinėje vietoje po visų kitų. O baisiausia, kad profsąjunga pritarė švietimo pagalbos funkcijos atidavimą savivaldybėms, juk specialistai išnaudoja mokytojų pinigus (ar tikrai 2-4 žmonių atlyginimas ženkliai įtakoja 30- 70 mokytojų atlyginimus). Ir dabar turime rezultatus- mažinimus, taupymus, įtampą, nerimą dėl rytojaus. Nuo sausio 1 d.padidino koeficientus, bet mokykloms papildomų pinigų tam neskyrė ir vis tiek pinigų liko tiek kiek buvo paskaičiuota. Buvau profsąjungos narė daug metų, bet po tokių sprendimų nebegaliu pasitikėti.

2019-06-16 06:49:45 | Povilas

Viskas gražu,puiku , tačiau gyventi dirbti vaikčioti pas gydytojus ir odontologus reikia šiandien. Jiems nepasakysi sumokėsiu po dviejų metų. Tai vyksta švogerių valstybėje....

2019-06-15 19:55:02 | Zarasai

O tai navičiokas jau praeityje kaip nevykęs anūko projektas? Galės ir toliau ant sofutės vartytis ir inkšti reikalaudamas Veronikos.

2019-06-15 17:59:59 | Vaidai

kur randate teiginį "per visą Lietuvą" ? juk aiškiai parašyta : 30-tyje įstaigų :D teksto suvokimo problemos ar toks keistas užsispyrimas ? VISI nori būti atstovaujami, bet kažkodėl niekas nesidomi, koks yra atstovavimo mechanizmas, kiek jų kolegų dalyvauja PS. Pasidomėkite. Neformalai taip pat. Suaugę žmonės turėtų suprasti, kad stebuklingai nieks nevyksta ir mana iš dangaus nebyra.

2019-06-15 13:21:21 | Raimonda

O FŠPU mokytojai, kurie dabar turi turėti didžiausią kontaktinių valandų skaičių, kur jie šiame susitarime? Nejaugi, net ir mokytojams neberūpi LT kultūros ateitis...!!!

2019-06-14 22:32:37 | Rita

Ar neformalaus švietimo pedagogai neįeina į atlyginimų didinimų kategoriją? Kodėl juos palikote ,,už borto"?

2019-06-14 22:03:56 | Vaida

Geriau pasitikslinkite savo turmus duomenis, nes tikrai ne trys specialistai per visą Lietuvą priklauso šiai organizacijai.

2019-06-14 16:34:20 | Vaidai

DAUG ? 30-tyje įstaigų teradau vos 2 logopedes ir 1 spec.pedagogę. Ir dėl "streikuotojų nuopelnų" klystate, nes biudžeto lėšos paskirstytos gerokai anksčiau, nei Navickas eilinįkart sugalvojo patriukšmauti iškart dėl visų švietimo problemų.

2019-06-14 16:05:35 | Milena

Koncertmeisteriams, vieninteliams iš švietimo pagalbos specialistų, atlyginimai nebuvo pakelti nuo sausio 1. Koeficientai liko patys žemiausi, nuolatinis neapmokamas darbas savaitgaliais. O ir toliau, prie gausiančių didesnius atlyginimus, nesam niekur paminėti.

2019-06-14 15:59:57 | Vaida

Daug pagalbos mokiniui specialistų priklauso profesimėms sąjungoms, tame tarpe ir aš. Gal paskelbkite, kiek narių yra šios grupės atstovų? Sutinku, procentaliai - nedaug, bet jie mokyklose dirba 1-2. Iš kur tada bus tas ženklus skaičius? Taip, atlyginimas kilo. Bet jis kilo ir dėl to, kad streikuojančių grupėje buvo žmonės, mus atstovaujantys ir keliantys ir mūsų problemas. Tačiau dabar niekas net nemini specialistų, kai kalba eina apie darželiuose dirbančių pedagoginių darbuotojų atlyginimų kilimą.

2019-06-14 12:57:28 | Audrius Jurgelevičiu

Miela, Vaida. Nuo sausio 1 d. pagalbos mokiniui specialistams buvo nemažai kilstelėtas atlyginimas, taip pat, pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, leidžiantis iš sutaupytų paramos lėšų mokėti atlyginimus pagalbos specialistams. Ir tai neatsitiko savaime - tada dar LŠPS ir LŠĮPS žmonės mynė Seimo slenksčius. Bet dėl mažinamų etatų, deja, pasigendame pačių profesinės sąjungos narių iniciatyvos, o tiesiog paprasto informavimo, kad laukiamas sumažėjimas. O kai nežinai apie bėdą, tada ir negali padėti

2019-06-14 12:06:49 | Vaidai

Pagalbos mokiniui specialistai kažkodėl nekuria nei savo padalinio profsąjungoje, nei nestoja į pirmines organizacijas. Tai kas jiems turi atstovauti ? Kiek jų tėra profsąjungoje - tiek jie ir teatsovaujami.

2019-06-14 11:45:48 | Vaida

Kodėl neminimi paglbos mokiniui specialistai? Ar jie kitokie švietimo sistemos darbuotojai, ar tiesiog profesinės sąjungos jiem tinkamai neatstovauja?

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.